Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zbuduj_widok_czesci_egzaminu

Funkcja zbuduj_widok_czesci_egzaminu()

wersja SQL
zbuduj_widok_czesci_egzaminu(nazwaWidoku text, rodzajEgzaminu text, czescEgzaminu text, rokEgzaminu int, czyEwd bool, punktuj bool default true, idSkali int default null, skroc bool default true)

wersja R
zbuduj_widok_czesci_egzaminu(rodzajEgzaminu, czescEgzaminu, rokEgzaminu, czyEwd, punktuj=TRUE, idSkali=NULL, skroc=TRUE, zrodloDanychODBC='EWD')

Argumenty

 • nazwaWidoku - nazwa widoku, który zostanie utworzony
 • rodzajEgzaminu - nazwa rodzaju egzaminu
 • czescEgzaminu - nazwa części egzaminu
 • rokEgzaminu - rok egzaminu
 • czyEwd
  • TRUE - utwórz widok na dane gromadzone przez EWD (zbierane z OKE)
   • Uwaga - wszystkie dane maturalne, egzamin gimnazjalny od roku 2010 włącznie oraz sprawdzian od roku 2014 włącznie przechowywane są w bazie jako dane EWD!
  • FALSE - utwórz widok na dane gromadzone przez PAOU (zbierane z CKE)
 • punktuj
  • gdy czyEwd=TRUE - bez znaczenia
  • gdy czyEwd=FALSE
   • FALSE - dla zadań zamkniętych pobrane będą dystraktory
   • TRUE - pobrane zostaną wyniki wypunktowane
 • idSkali - identyfikator skali, która ma zostać zastosowana do pobieranych danych (skale opisują ew. sumowania kryteriów oceny oraz ew. skracanie skal kryteriów oceny) lub null, jeśli żadna skala nie ma zostać zastosowana
 • skroc
  • gdy idSkali=NULL - bez znaczenia
  • gdy podane idSkali - czy stosować skrócenia skal opisane w danej skali
 • zrodloDanychODBC - nazwa źródła danych ODBC, z którego mają zostać pobrane dane (patrz instalacja i konfiguracja ODBC

Zwracana wartość

 • TRUE jeśli uda się utworzyć widok
 • FALSE w przeciwnym wypadku
zbuduj_widok_czesci_egzaminu.txt · ostatnio zmienione: 2014/12/08 12:29 przez zozlak