Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wskaznik

Wskaźnik

W odniesieniu do bazy wskaźnik to zagregowane za pomocą odpowiednich metod statystycznych oszacowania umiejętności uczniów.

Dodatkowo przy obliczaniu wartości wskaźników mogą być brane pod uwagę inne dane z bazy, np. cechy szkół, uczniów, testów, itp.

Przechowywane wskaźniki dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

 • wskaźniki EWD
  • obliczane dla szkół
  • obliczane dla okresów trzyletnich
   • w bazie można też znaleźć, oznaczone jako nie do publicznej prezentacji, wskaźniki jednoroczne
  • obliczane dla różnych kombinacji przedmiotów
 • wskaźniki zrównujące
  • obliczane dla szkół, gmin, powiatów, województw oraz Polski
  • obliczane dla każdego roku z osobna
  • obliczane dla sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej oraz matury z j. angielskiego, polskiego oraz matematyki

Każdy wskaźnik powiązany jest z:

 • skalowaniem, z którego pochodzą użyte do jego obliczenia oszacowania umiejętności uczniów
 • typami szkół, dla których jest wyliczany
wskaznik.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/17 22:59 przez zozlak