Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


test

To jest stara wersja strony!


Test

Formalnie rzecz biorąc test jest zbiorem kryteriów oceny z przyporządkowanymi poprawnymi odpowiedziami dla zadań zamkniętych.

W praktyce oznacza to, że:

  • różne wersje arkusza egzaminacyjnego (A1/B1), różniące się między sobą jedynie kolejnością dystraktorów poszczególnych kryteriów oceny, w bazie danych są oddzielnymi testami;
  • test nie musi zawierać kompletnych pytań, tzn. jeśli jakieś pytanie składa się z kilku kryteriów oceny, istnieje możliwość, że dany test zawiera jedynie część z nich.

Intuicyjnie test można utożsamiać z arkuszem pisanym przez ucznia.

test.1414568841.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/10/29 08:47 przez zozlak