Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start

To jest stara wersja strony!


Centralna baza danych

Dziennik zmian

Narzędzia

  • Wykaz rodzajów i części egzaminów

Bezpośredni dostęp do danych

  • pgAdmin (wykonywanie zapytań SQL, zapisywanie pobranych danych do CSV)
    • Pobieranie wyników egzaminacyjnych za pomocą programu pgAdmin
  • ODBC (wykonywanie zapytań SQL, pobieranie danych wprost do R/Staty/arkusza kalkulacyjnego/itp.)

Zapis danych do bazy

Dokumentacja

Serwer obliczeniowy Odra

Procedury wyliczania wskaźników EWD

Pakiety EWD do R

Generowanie raportów w rmarkdown

Standardy programowania

Seminarium psychometryczne i ekonometryczne

start.1433283233.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/06/03 00:13 przez zozlak