Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sposob_oceny

Sposób oceny

Ocena może być przyznawana na podstawie różnych kluczy oceny, np. wg zasad oceniania kryterialnego bądź holistycznego.

Sposób oceny opisuje zasady zastosowane do oceniania danego kryterium oceny.

Dla danego pytania może jednocześnie istnieć kilka sposobów oceny, przy czym każdy z tych sposobów będzie opisany oddzielnym zestawem kryteriów oceny.

sposob_oceny.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/29 10:10 przez zozlak