Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skrocenieskali

Skrócenie skali

Czasami z powodów metodologicznych istnieje potrzeba skrócenia skali danego kryterium lub pseudokryterium oceny, np. gdy stosujemy IRT, a:

  • skala nie zawiera wszystkich kolejnych wartości (np. kryterium oceny za język w wypracowaniu maturalnym z j. polskiego ze skalą 0, 1, 3, 6, 9, 12 dla poziomu podstawowego egzaminu i 0, 1, 2, 4, 6, 8 dla poziomu rozszerzonego);
  • niektóre wartości skali są niezwykle rzadko wykorzystywane (np. niektóre środkowe wartości skali dla pytań z maturalnej matematyki)

Opis zastosowanego skrócenia można przypisać w bazie do elementu skali. W takim wypadku możliwe będzie stosowanie danego skrócenia od razu przy pobieraniu danych z bazy.

skrocenieskali.txt · ostatnio zmienione: 2014/11/01 09:43 przez zozlak