Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skalowanie

To jest stara wersja strony!


Skalowanie

Skalowanie jest to przeliczenie danych za pomocą metod statystycznych.

Typowymi skalowaniami, z którymi mamy do czynienia są:

  • obliczenie parametrów zadań w KTT;
  • skalowanie IRT.

Każde skalowanie jest charakteryzowane w bazie przez:

  • opis (który powinien pozwalać stwierdzić kto i w jakim celu przeprowadził dane skalowanie;
  • sposób estymacji (wskazanie programu i metody estymacji wykorzystanej w danym skalowaniu);
    • na dzień dzisiejszy jedno z: MML (Parscale)/MML (Mirt)/MML (Mplus)/JML (Winsteps)/MML (IRT.ADO)/nie dotyczy
    • to ostatnie wykorzystywane w wypadku obliczania parametrów zadań w KTT, gdyż w tym wypadku istnieje jedna poprawna metoda ich wyliczania i parametry te nie powinny zależeć od użytego oprogramowania;
  • identyfikator skali (który pozwala stwierdzić, jakie dane zostały wykorzystane w danym skalowaniu).
skalowanie.1395670015.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/03/24 15:06 przez zozlak