Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skalowanie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
skalowanie [2014/03/24 15:06]
zozlak utworzono
skalowanie [2014/03/24 15:22]
zozlak
Linia 4: Linia 4:
  
 Typowymi //​skalowaniami//,​ z którymi mamy do czynienia są: Typowymi //​skalowaniami//,​ z którymi mamy do czynienia są:
-  * obliczenie parametrów zadań w KTT; +  * obliczenie parametrów zadań w KTT (zapisywane w tablicy //​skalowania_elementy//​)
-  * skalowanie ​IRT.+  * skalowania ​IRT, w wyniku których zapisywane są w bazie: 
 +    * parametry zadań (w tablicy //​skalowania_elementy//​);​ 
 +    * oszacowania umiejętności uczniów (w tablicy //​skalowania_obserwacje//​).
  
 Każde //​skalowanie//​ jest charakteryzowane w bazie przez: Każde //​skalowanie//​ jest charakteryzowane w bazie przez:
 +  * **identyfikator [[skala|skali]]** (który pozwala stwierdzić,​ jakie dane zostały wykorzystane w danym //​skalowaniu//​);​
 +  * **numer //​skalowania//​** w ramach danej [[skala|skali]];​
   * opis (który powinien pozwalać stwierdzić kto i w jakim celu przeprowadził dane //​skalowanie//;​   * opis (który powinien pozwalać stwierdzić kto i w jakim celu przeprowadził dane //​skalowanie//;​
   * sposób estymacji (wskazanie programu i metody estymacji wykorzystanej w danym //​skalowaniu//​);​   * sposób estymacji (wskazanie programu i metody estymacji wykorzystanej w danym //​skalowaniu//​);​
-    * na dzień dzisiejszy jedno z: MML (Parscale)/​MML (Mirt)/MML (Mplus)/JML (Winsteps)/​MML (IRT.ADO)/​nie dotyczy +    * na dzień dzisiejszy jedno z: //MML (Parscale)/​MML (Mirt)/MML (Mplus)/JML (Winsteps)/​MML (IRT.ADO)/​nie dotyczy// 
-    * to ostatnie wykorzystywane w wypadku obliczania parametrów zadań w KTT, gdyż w tym wypadku istnieje jedna poprawna metoda ich wyliczania i parametry te nie powinny zależeć od użytego oprogramowania; +    * to ostatnie wykorzystywane w wypadku obliczania parametrów zadań w KTT, gdyż w tym wypadku istnieje jedna poprawna metoda ich wyliczania i parametry te nie powinny zależeć od użytego oprogramowania. 
-  * identyfikator ​[[skala|skali]] ​(który pozwala stwierdzić,​ jakie dane zostały wykorzystane ​danym //skalowaniu//).+ 
 +Pogrubione cechy //​skalowania//​ stanowią jego **unikalny ​identyfikator** w bazie (używany ​tablicach //​skalowania//,​ //​skalowania_elementy//​ oraz //skalowania_obserwacje//).
skalowanie.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/24 15:22 przez zozlak