Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skalowanie

Skalowanie

Skalowanie jest to przeliczenie danych za pomocą metod statystycznych.

Typowymi skalowaniami, z którymi mamy do czynienia są:

 • obliczenie parametrów zadań w KTT (zapisywane w tablicy skalowania_elementy);
 • skalowania IRT, w wyniku których zapisywane są w bazie:
  • parametry zadań (w tablicy skalowania_elementy);
  • oszacowania umiejętności uczniów (w tablicy skalowania_obserwacje).

Każde skalowanie jest charakteryzowane w bazie przez:

 • identyfikator skali (który pozwala stwierdzić, jakie dane zostały wykorzystane w danym skalowaniu);
 • numer skalowania w ramach danej skali;
 • opis (który powinien pozwalać stwierdzić kto i w jakim celu przeprowadził dane skalowanie;
 • sposób estymacji (wskazanie programu i metody estymacji wykorzystanej w danym skalowaniu);
  • na dzień dzisiejszy jedno z: MML (Parscale)/MML (Mirt)/MML (Mplus)/JML (Winsteps)/MML (IRT.ADO)/nie dotyczy
  • to ostatnie wykorzystywane w wypadku obliczania parametrów zadań w KTT, gdyż w tym wypadku istnieje jedna poprawna metoda ich wyliczania i parametry te nie powinny zależeć od użytego oprogramowania.

Pogrubione cechy skalowania stanowią jego unikalny identyfikator w bazie (używany w tablicach skalowania, skalowania_elementy oraz skalowania_obserwacje).

skalowanie.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/24 15:22 przez zozlak