Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skala

Skala

Skala jest to zbiór kryteriów oceny pochodzących ze wskazanych testów, dla których wyliczane są:

Każde kryterium oceny i pseudokryterium oceny należące do danej skali nazywane jest elementem skali.

Do czego służą skale?

 • Określenia zakresu danych, na których później prowadzone są analizy statystyczne (skalowania).
  • Wyniki tych analiz zapisywane są w bazie w tablicach skalowania_elementy (parametry elementów skali) i skalowania_obserwacje (oszacowania umiejętności uczniów).
   • Aby pobrać z bazy parametry zadań lub oszacowania umiejętności uczniów, niezbędna jest znajomość skali, na której zostały obliczone.
  • Dla jednej skali może występować wiele oszacowań parametrów kryteriów oceny lub ich grup, jak również umiejętności uczniów, różniących się:
   • metodą uzyskania wyników (np. parametry z modelu 2PL lub z modelu Rascha)
   • i/lub zakresem wykorzystanych danych (np. tylko wyniki uczniów piszących egzamin zawierający dane zadania albo wyniki egzaminacyjne łącznie z wynikami testów zrównujących)
 • [zagadnienie zaawansowane] Przekształcania surowych wyników testów w taki sposób, aby lepiej nadawały się one do analizy statystycznej. W szczególności obejmuje to:

Jak używać skal?

 • Zdefiniowane skale mogą być automatycznie stosowane do danych pobieranych z bazy za pomocą pakietu ZPD dla R - patrz parametr idSkali w nowe funkcje i stare funkcje pakietu ZPD.
 • Definiowanie skal za pomocą pakietu ZPD dla R zostało opisane tutaj.
skala.txt · ostatnio zmienione: 2015/04/28 18:53 przez zozlak