Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


screen

Uruchamianie programów, tak by nie zostały przerwane w momencie zakończenia sesji SSH

Wraz z zamknięciem połączenia SSH zamykane są wszystkie programy, które zostały w nim uruchomione. Aby się tak nie działo, należy odłączyć uruchamiany program od połączenia SSH. Służy do tego program screen.

Uruchamianie programu screen

 • Aby otworzyć sesję programu screen wpisz po prostu komendę
  screen
 • Wyświetlony zostanie ekran z informacjami o programie, który można zamknąć naciskając spację lub enter.
 • W tym momencie wyświetlana jest zwyczajna konsola umożliwiająca wydawanie komend i uruchamianie programów, z tą różnicą, że nawet po zamknięciu połączenia SSH uruchomione programy będą dalej działać.

Opuszczanie programu screen

 • Sesję programu screen można w każdej chwili opuścić wracając do „pierwotnej” konsoli, z którą połączyliśmy się przez SSH (oczywiście wszystkie uruchomione w sesji screen programy będą nadal działać).
  • Aby to zrobić, naciśnij kominację klawiszy CTRL+A, a następnie klawisz D.
 • Aby na dobre zakończyć sesję programu screen wydaj będąc w tej sesji komendę
  exit

Wracanie do sesji programu screen

 • Do opuszczonej sesji programu screen można w każdej chwili wrócić wydając komendę
  screen -r
 • Jeśli uruchomiłeś kilka sesji programu screen i nie będzie jednoznaczne, do której z nich chcesz wrócić, wyświetlona zostanie lista dostępnych sesji, identyfikowanych numerami, podobna do tej
  There are several suitable screens on:
  	13080.pts-1.localhost	(09.06.2013 16:32:24)	(Detached)
  	13035.pts-1.localhost	(09.06.2013 16:32:21)	(Detached)
  	12897.pts-1.localhost	(09.06.2013 16:31:42)	(Detached)
  Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.

  . Aby wrócić do wybranej sesji należy wydać komendę

  screen -r NumerSesji

  np., odnosząc się do powyższego przykładu

  screen -r 13080
 • Jeśli sesja programu screen została zerwana w tragicznych okolicznościach (np. poprzez zerwanie połączenia z internetem), a nie poprzez kulturalne odłączenie się od niej sekwencją CTRL+A, D, wtedy aby powrócić do zerwanej sesji niezbędne będzie najpierw jej odłączenie od poprzedniego, utraconego połączenia, do czego służy komenda
  screen -D
  • Analogicznie jak w wypadku komendy screen -r, jeśli uruchomionych jest wiele sesji screen, trzeba będzie wskazać numer tej właściwej (patrz poprzedni punkt).
  • Po poprawnym odłączeniu utraconej sesji można do niej wrócić komendą screen -r - patrz punkt wyżej.
screen.txt · ostatnio zmienione: 2013/12/15 14:22 przez zozlak