Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


rozpoznawanie_teryt

Algorytm dopasowywania kodów TERYT szkół

Możliwe źródła pozyskania kodu TERYT szkoły

 1. Na podstawie kodu OKE szkoły
  • Upewnij się, że w kodzie OKE szkoły nie ma grubych błędów (kod musi mieć 12 znaków długości, w tym pierwsze 6 liczbowych, a potem myślnik, a 9 znak musi być poprawnym kodem typu szkoły).
  • Wydziel pierwsze 6 znakód kodu OKE szkoły (powinny być TERYT-em).
  • Zastosuj na nich znane zmiany kodów TERYT gmin (czasem OKE utrzymują nieaktualny człon TERYT-owy w kodzie OKE szkoły).
   • Dopasowuj zmiany latami ich wprowadzania, począwszy od najstarszego roku.
  • Sprawdź, czy taki TERYT ma w danym roku sens (czy istnieje taka gmina).
   • Jeśli tak, to go zapamiętaj.
 2. Na podstawie adresu
  • Sprawdź, czy kod pocztowy wyznacza TERYT.
   • Jeśli tak, to zapamiętaj, jeśli nie, idź dalej.
  • Sprawdź, czy kod pocztowy i miejscowość wyznaczają TERYT.
   • Jeśli tak, to zapamiętaj, jeśli nie, idź dalej.
  • Sprawdź, czy kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu wyznaczają TERYT.
   • Jeśli tak, to zapamiętaj, jeśli nie, idź dalej.
 3. Na podstawie danych z innych lat
  • Znajdź w bazie dane szkoły (szkół) o takim samym kodzie OKE szkoły w innych latach (w praktyce w latach ubiegłych, w ogólności nie ma to znaczenia):
   • Zapamiętuje ten TERYT, który pochodzi z jak najwcześniejszych danych późniejszych niż aktualnie przetwarzane, a jeśli takiego nie ma, to z jak najpóźniejszych danych wcześniejszych.

Wiarygodność źródeł

Trudno powiedzieć, aby któreś ze źródeł miało systematycznie lepszą wiarygodność.
Przy niewielkiej liczbie różnic, silnie zaleca się rozstrzygać je indywidualnie.

Znane problemy

Delegatury miast

 • Największe powiaty grodzkie (Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław) posiadają delegatury, które mają swoje własne kody TERYT.
 • OKE przydzielając kody szkół nie są konsekwentne - w ok. 2/3 przypadków używają kodu TERYT delegatury, natomiast w ok. 1/3 przypadków kodu TERYT gminy-powiatu grodzkiego.
 • Baza kodów pocztowych nie opisuje położenia z dokładnością do delegatur.
 • Stąd w wypadku 1/3 szkół przydzielenie ich do konkretnej delegatury wymagałoby wielkiej ręcznej rzeźby.
 • Z drugiej strony sytuacja, gdzie 1/3 szkół przypisana jest do miasta jako całości, a 2/3 do poszczególnych delegatur zakłóca liczenie agregatów na poziomie delegatur.
 • Z tego powodu kody TERYT wskazujące na delegatury mapowane są na kody gmin-powiatów grodzkich. Odbywa to się w ramach tego samego mechanizmu, co aktualizacja kodów TERYT stosownie do zmian w strukturze JST.
rozpoznawanie_teryt.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/16 11:21 przez zozlak