Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_zpd_skale

Definiowanie skal w pakiecie ZPDzapis

Do definiowania skal służą funkcje:

 • stworz_skale(opis, rodzaj, doPrezentacji, idTestow, zrodloDanychODBC='EWD')
 • edytuj_skale(idSkali, elementy, nadpisz=FALSE, zrodloDanychODBC='EWD')

Użycie funkcji stworz_skale()

Funkcja stworz_skale() służy do „zarejestrowania” w bazie nowej skali. Po dokonaniu takiego „zarejestrowania” należy wprowadzić do bazy informacje o kryteriach oceny i pseudokryteriach oceny, z których składa się dana skala - służy do tego funkcja edytuj_skale().

Aby zdefiniować skale, należy podać:

 • opis
 • rodzaj - jedno z ewd, ktt, zrównywanie (być może w przyszłości dojdą inne rodzaje)
 • doPrezentacji - wartość logiczna decydująca o tym, czy skala będzie oznaczona jako do publicznej prezentacji (ma to wpływ na to wyszukiwanie skal z wykorzystaniem funkcji pakietu ZPD)
 • idTestow - wektor id_testu wszystkich testów, z którymi powiązana jest dana skala

Np. definiujemy skalę dla zrównywania sprawdzianu z roku 2002 (testy 572 i 573):

library(ZPDzapis)
stworz_skale('zrwn;s;2002', 'zrównywanie', TRUE, c(572, 573))

Użycie funkcji edytuj_skale()

Funkcja edytuj_skale(idSkali, elementy, nadpisz=FALSE, zrodloDanychODBC='EWD') służy do importu do bazy informacji o kryteriach oceny i pseudokryteriach oceny, z których składa się dana skala. Są one przekazywane w formie ramki danych o następującej strukturze:

Np. chcąc zdefiniować skalę składającą się z podzbioru zadań na sprawdzianie szóstoklasisty w 2002 roku:

 • kryterium oceny o identyfikatorze 1115, do którego chcemy zastosować skrócenie skali postaci
  • wartość 0 zamień na 0
  • wartość 1 zamień na 1
  • wartość 2 zamień na 1
 • pseudokryterium oceny o znanym nam identyfikatorze 42
 • pseudokryterium oceny o nieznanym nam identyfikatorze, które jednak składa się z kryteriów oceny o identyfikatorach 1120, 1121, 1122 i którego istnienia w bazie nie jesteśmy pewni, w związku z czym dostarczymy jego opis (kryteria 5-7 zadania 25 ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2002 roku)

powinniśmy przygotować następującą ramkę danych:

id_kryterium id_pseudokryterium id_kryterium_1 id_kryterium_2 id_kryterium_3 opis id_skrotu
1115 [brak danych] [brak danych] [brak danych] [brak danych] [brak danych] 0;1;2|0;1;1
[brak danych] 42 [brak danych] [brak danych] [brak danych] [brak danych] [brak danych]
[brak danych] [brak danych] 1120 1121 1122 sprawdzian;;2002;25;5-7 [brak danych]

Pozostałe argumenty funkcji to:

 • idSkali - identyfikator skali uzyskany z funkcji stworz_skale() (patrz wyżej)
 • nadpisz - wartość logiczna decydująca o tym, czy jeśli dana skala posiada już w bazie przypisane elementy, to czy mają one zostać zastąpione (nadpisz=TRUE) czy nie (nadpisz=FALSE)
  Należy przy tym pamiętać, że jeśli do danej skali przypisane są już jakieś wynika skalowań, to operacja nadpisania takiej skali nie będzie możliwa.

Zakładając, że definicja skali ze zbiorem danych, jak w tabeli powyżej znajduje się w pliku skala.dta utworzenie nowej skali w bazie mogłoby wyglądać tak:

library(ZPDzapis)
library(foreign)
elementySkali = read.dta('skala.dta')
idSkali = stworz_skale('zrwn;s;2002', 'skalowanie sprawdzianu z roku 2002 do zrównywania', 'zrównywanie', TRUE, c(572, 573))
edytuj_skale(idSkali, elementySkali)

Ten sam zbiór danych zdefiniowany w R:

elementySkali = data.frame(
 id_kryterium = c(1115, NA, NA),
 id_pseudokryterium = c(NA, 42, NA),
 id_kryterium_1 = c(NA, NA, 1120),
 id_kryterium_2 = c(NA, NA, 1121),
 id_kryterium_3 = c(NA, NA, 1122),
 opis = c(NA, NA, 'sprawdzian;;2002;25;5-7'),
 id_skrotu = c('0;1;2|0;1;1 ', NA, NA)
)
r_zpd_skale.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/02 09:12 przez t.zoltak