Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_zmienne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_zmienne [2015/01/28 13:03]
zozlak
r_zmienne [2015/05/20 12:37] (aktualna)
zozlak
Linia 1: Linia 1:
 +~~NOCACHE~~
 ====== Pakiet ZPD dla R - opis zmiennych pobieranych z bazy ====== ====== Pakiet ZPD dla R - opis zmiennych pobieranych z bazy ======
  
-^  zmienna ​                             ^  grupy danych ​   ^  typ danych R  ^  opis  ^  źródło danych ​ ^ +<php> 
-| adres                                 | szkoly ​          | character ​   | Adres szkoły. | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +require_once('../php/BankZadan/r_init.php'); 
-| arkusz ​                               | testy            | character ​   | [[arkuszegzaminacyjny|Arkusz egzaminacyjny]] | | +tab_zmienne($GLOBALS['​PDO'​]); 
-| czesc_egzaminu ​                       | testy            | character ​   | [[czesci_egzaminu|Część egzaminu]] związana z danym [[test|testem]] ​(patrz też zmienna //​czy_egzamin//​) | | +</php> 
-| :::                                   | skale            | character ​   | [[czesci_egzaminu|Część egzaminu]] związana z daną [[skala|skalą]] | | +
-| czy_egzamin ​                          | testy            | logical ​     | Czy [[test]] odpowiada realnemu arkuszowi egzaminacyjnemu (jeśli nie, wtedy wartości zmiennych //​rodzaj_egzaminu//​ i //​czesc_egzaminu//​ opisują jedynie rodzaj i część egzaminu, ​ którym test jest związany, np//test zrównujący sprawdzian//​) |  | +
-| data_skalowania ​                      | skale            | character ​   | Data przeprowadzenia [[skalowanie|skalowania]] | | +
-| data_testu ​                           | testy            | character ​   | Data przeprowadzenia testu lub egzaminu opisywanego przez dany [[test]] | | +
-| do_prezentacji ​                       | wskazniki ​       | logical ​     | Czy [[wskaznik|wskaźnik]] przeznaczony do publicznej prezentacji | | +
-| dla_doroslych ​                        | szkoly ​          | logical ​     | Czy szkoła jest placówką dla dorosłych? | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| dysleksja ​                            | szkoly ​          | logical ​     | Czy uczeń posiadał na egzaminie zaświadczenie o dysleksji? | Zbiory wyników egzaminacyjnych | +
-| estymacja ​                            | skale            | numeric ​     | Estymator użyty do uzyskania danego oszacowania. Typowo EAP lub PV. | | +
-| ewd                                   | testy            | logical ​     | Czy test przechowuje tzw. //dane EWD// - patrz [[czyewd|tutaj]] | | +
-| :::                                   | wskazniki ​       | logical ​     | Czy jest to wskaźnik EWD (w przeciwnym razie jest to wskaźnik PWE) | | +
-| :::                      | dane zwracane przez filtruj_przystapienia() | logical ​     | Czy dane na podstawie tzw//danych EWD// - patrz [[czyewd|tutaj]] | | +
-| gmina                                 | szkoly ​          | character ​   | Nazwa gminy, w której znajduje się szkoła. | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//| +
-| id_cke ​                               | uczniowie ​       | character ​   | Identyfikator egzaminacyjny ucznia będący nieznanym unikalnym przekształceniem PESEL-a, wprowadzony w 2010 roku. | Zbiory wyników egzaminacyjnych | +
-| id_gminy ​                             | szkoly ​          | numeric ​     | Kod TERYT gminy w ramach powiatu i województwa | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła ​(patrz zmienna //teryt//) | +
-| id_obserwacji ​      | uczniowie,​\\ uczniowieTesty,​\\ wyniki,\\ oszacowania | numeric ​     | Unikalny identyfikator ucznia w bazie danych. | | +
-| id_powiatu ​                           | szkoly ​          | numeric ​     | Kod TERYT powiatu w ramach województwa | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//) | +
-| id_skali ​                     | skale,\\ parametry,​\\ oszacowania,​\\ wartosciWskaznikow,​\\ wskazniki | numeric ​     | Identyfikator [[skala|skali]], z której pochodzi oszacowanie | | +
-| id_szkoly | szkoly,\\ uczniowieTesty,​\\ oszacowania,​\\ wyniki,\\ wartosciWskaznikow | numeric ​     | Identyfikator szkoły w bazie danych | | +
-| id_szkoly_oke ​                        | szkoly ​          | character ​   | [[id_szkoly_oke|Identyfikator szkoły nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną]] | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| id_testu | testy,\\ wyniki,\\ oszacowania,​\\ uczniowieTesty | numeric ​     | Identyfikator [[test|testu]] w bazie danych | | +
-| id_wskaznika ​          | wskazniki,​\\ wartosciWskaznikow | numeric ​     | Identyfikator [[wskaznik|wskaźnika]] w bazie danych | | +
-| id_wojewodztwa ​                       | szkoly ​          | numeric ​     | Kod TERYT województwa | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//| +
-| kategoria ​                          | wartosciWskaznikow | numeric ​     | Kod kategorii wartości wskaźnika (jeśli niezerowy, oznacza kod komentarza, którym opatrzona została wartość wskaźnika dla danego jednostki obserwacji) | | +
-| kryterium ​        | wyniki,\\ kryteriaOceny,​\\ parametry | character ​   | Kod [[kryteriumoceny|kryterium oceny]] (postaci ​//​k_LICZBA//​) lub [[pseudokryteriumoceny|pseudokryterium oceny]] |  | +
-| laureat ​                              | uczniowieTesty ​  | logical ​     | Czy uczeń zwolniony z egzaminu z uwagi na bycie laureatem konkrsu przedmiotowego?​ | Zbiory wyników egzaminacyjnych | +
-| matura_miedzynarodowa ​                | szkoly ​          | logical ​     | Czy w szkole przeprowadzana była w danym roku matura miedzynarodowa | Internet | +
-| miejscowosc ​                          | szkoly ​          | character ​   | Nazwa miejscowości,​ w której znajduje się szkoła | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| nazwa_skali ​                          | skale            | character ​   | Nazwa [[skala|skali]] (patrz również zmienna //​opis_skali//​) | | +
-| nazwa_szkoly ​                         | szkoly ​          | character ​   | Nazwa szkoły | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| nr_pv                                 | oszacowania ​     | numeric ​     | Numer PV (tylko w wypadku oszacowań estymatorem PV) | | +
-| normy_ekwikwantylowe ​                 | skale            | logical ​     | Czy [[skala]] zawiera normy do zrównywania ekwikwantylowego | | +
-| oke                                   | uczniowieTesty ​  | character ​   | Nazwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,​ z której pochodzą dane (tylko [[czyewd|dane EWD]]) | Zbiory wyników egzaminacyjnych z OKE | +
-| okres                                 | wskazniki ​       | numeric ​     | Liczba lat opisywanych przez wartość wskaźnika | | +
-| opis_skali ​                           | skale            | character ​   | Opis [[skala|skali]] (patrz również zmienna //nazwa// w grupie danych //skale//) | | +
-| opis_skalowania ​                      | skale            | character ​   | Opis [[skalowanie|skalowania]] | | +
-| opis_testu ​                           | testy            | character ​   | Opis testu lub egzaminu | | +
-| opis_wskaznika ​                       | wskazniki ​       | character ​   | Opis [[wskaznik|wskaźnika]] | | +
-| plec                                  | uczniowie ​       | character ​   | Płeć ucznia | Zbiory wyników egzaminacyjnych | +
-| pna                                   | szkoly ​          | character ​   | Kod pocztowy (formalnie //pocztowy numer adresowy//) szkoły | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| poczta ​                               | szkoly ​          | character ​   | Poczta, w zasięgu której leży szkoła | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE | +
-| pop_podejscie ​                        | uczniowieTesty ​  | character ​   | Ma znaczenie tylko dla danych maturalnych. Brak danych oznacza, że uczeń podchodził do egzaminu po raz pierwszy, natomiast każda niepusta wartość informuje o zakresie lat, w którym poprzednim razem podchodził do danego egzaminu. | Zbiory maturalnych wyników egzaminacyjnych | +
-| powiat ​                               | szkoly ​          | character ​   | Nazwa powiatu, w którym znajduje się szkoła. | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//) | +
-| przyszpitalna ​                        | szkoly ​          | logical ​     | Czy szkołą jest placówką przyszpitalną (związaną)?​ | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE.  | +
-| publiczna ​                            | szkoly ​          | logical ​     | Czy szkoła jest placówką publiczną? ​ | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzonych przez OKE.  | +
-| rocznik ​                              | uczniowie ​       | numeric ​     | Dla uczniów urodzonych przed 1 września rok urodzenia, dla uczniów urodzonych po 1 września rok urodzenia powiększony o 1. | Wywodzona z daty urodzenia. Data urodzenia ze zbiorów wyników egzaminacyjnych z OKE (od 2008 roku włącznie) | +
-| rodzaj_egzaminu ​                      | testy            | character ​   | [[czesci_egzaminu|Rodzaj egzaminu]] związana z danym [[test|testem]] (patrz też zmienna //​czy_egzamin//​) | | +
-| :::                                   | skale            | character ​   | [[czesci_egzaminu|Rodzaj egzaminu]] związana z daną [[skala|skalą]] | | +
-| rodzaj_gminy ​                         | szkoly ​          | character ​   | Rodzaj gminy - //wiejska, miejsko-wiejska,​ miejska// lub //dzielica m.st. Warszawy// | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//) | +
-| rodzaj_skali ​                         | skale            | character ​   | Kategoria opisująca zastosowanie skali, np. //ewd//, //ktt//, //​zrównywanie//​ | | +
-| rok   | wyniki,\\ oszacowania,​\\ uczniowieTesty,​\\ testy | numeric ​     | Rok przeprowadzenia testu/​egzaminu | | +
-| :::                                   | skale            | numeric ​     | Rok przeprowadzenia testów i/lub egzaminów, z którymi związana jest dana [[skala]] | | +
-| :::                                   | szkoly ​          | numeric ​     | Rok, z którego pochodzą dane informacje o szkole. | | +
-| skala_do_prezentacji ​                 | skale            | logical ​     | Czy [[skala]] przeznaczona do publicznej prezentacji | | +
-| skalowanie_do_prezentacji ​            | skale            | logical ​     | Czy [[skalowanie]] przeznaczone do publicznej prezentacji | | +
-| skalowanie ​                           | oszacowania ​     | numeric ​     | Identyfikator [[skalowanie|skalowania]] **w ramach danej** [[skala|skali]],​ z którego pochodzi dane oszacowanie umiejętności ucznia | | +
-| :::                                   | skale            | numeric ​     | Identyfikator [[skalowanie|skalowania]] **w ramach danej** [[skala|skali]] | | +
-| skrot                                 | wskazniki ​       | character ​   | Skrótowa nazwa [[wskaznik|wskaźnika]] | | +
-| specjalna ​                            | szkoly ​          | logical ​     | Czy szkoła ma status placówki specjalnej? | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE.  | +
-| teryt                                 | szkoly ​          | numeric ​     | Kod TERYT gminy, w której znajduje się szkołą. | [[rozpoznawanie_teryt|Patrz tutaj]] | +
-| typ_szkoly ​                           | szkoly ​          | character ​   | Typ szkoły: //SP// - szkoła podstawowa, //gimn.// - gimnazjum, //LO// - liceum ogólnokształcące,​ //T// - technikum, //LP// - liceum profilowane,​ //LOU// - liceum uzupełniające,​ //TOU// - technikum uzupełniające. | Bazy zamówień na arkusze egzaminacyjne prowadzone przez OKE. | +
-| wielkosc_miejscowosci ​                | szkoly ​          | numeric ​     | Liczba mieszkańców miejscowości,​ w której znajduje się szkoła lub **0, jeśli szkoła znajduje się na wsi**. | [[ewdprocedury_bazaszkol_ludnosc|Patrz tutaj]] | +
-| wojewodztwo ​                          | szkoly ​          | character ​   | Nazwa województwa,​ w którym znajduje się szkoła. | Na podstawie kodu TERYT gminy, w której znajduje się szkoła (patrz zmienna //teryt//) | +
-| wyniki za poszczególne kryteria oceny | wyniki ​          | numeric ​     | Punkty lub liczbowe kody dystraktorów (sic!) za poszczególne [[kryteriumoceny|kryteria oceny]] i/lub [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteria oceny]], stosownie do wybranych wartości parametrów //​punktuj//,​ //idSkali// i //skroc// funkcji //​pobierz_wyniki_testu()//​ i //​pobierz_wyniki_egzaminu()//​. \\ \\ Patrz też [[skala]], [[skrocenieskali|skrócenie skali]], [[test]], [[pytanie]]. | Kombinacja informacji z wielu źródeł. Surowe wyniki egzaminacyjne ze zbiorów danych egzaminacyjnych. | +
-| zrodlo ​                               | uczniowieTesty ​  | character ​   | [[zrodla_danych|Źródło danych]], z którego pochodzą wyniki egzaminu/​testu ucznia. | |+
r_zmienne.1422446639.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/28 13:03 przez zozlak