Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_pakiet_howto

Jak stworzyć pakiet R zgodnie ze sztuką?

Na początku wypada odnieść do biblii - http://r-pkgs.had.co.nz

W skrócie:

 • Zakładamy repozytorium dla pakietu na GitHub-ie
 • Tworzymy projekt RStudio powiązany z repozytorium GitHub-a.
 • Konfigurujemy projekt, tak by używać:

co zostanie opisane poniżej.

Zakładanie repozytorium pakietu na GitHub-ie

Jednorazowe czynności wstępne

 • Instalujemy git-a:
  • pod Windows:
  • na Macu
  • pod Linuksem:
   • instalujemy z paczek (np. pod Debianem/Ubuntu: sudo apt-get install git)
 • Jeśli nie mamy jeszcze konta na GitHub-ie, zakładamy je.
 • Generujemy sobie klucz SSH i rejestrujemy go na GitHub-ie (dzięki temu nie będziemy musieli podawać loginu i hasła podczas komunikacji z repozytorium):
  • pod Windowsami
   • uruchamiamy aplikację GitHub-a i przechodzimy kreator rejestracji konta
  • na Macu
   • uruchamiamy aplikację GitHub-a i przechodzimy kreator rejestracji konta
  • pod Linuksem

Zakładanie repozytorium

 • Logujemy się na nasze konto na GitHub-ie
 • Klikamy ikonkę + (czwarta od prawej na górnej belce) i wybieramy New repository
 • Wypełniamy:
  • w Repository name wpisujemy nazwę pakietu
  • wybieramy typ repozytorium Public
  • zaznaczamy Initialize this repository with a README
  • wybieramy Add .gitignore: R
  • wybieramy Add a license: MIT License
  • klikamy Create repository

Zakładanie projektu RStudio dla pakietu

 • File→New Project…
 • Wybieramy Version Control
 • Wybieramy Git
 • W kolejnym okienku:
  • W Repository URL wpisujemy git@github.com:{nazwa_użytkownika}/{nazwa pakietu}.git, np. git@github.com:zozlak/ZPD.git (użytkownik zozlak, pakiet ZPD)
  • wskazujemy katalog, w którym zostanie umieszczony katalog projektu przycikiem Browse…
  • klikamy Create Project

Konfigurujemy projekt RStudio

 • W rolecie Files klikamy na pliku {nazwa pakietu}.Rproj (np. ZPD.Rproj)
 • W zakładce General wybieramy:
  • Restore .RData into workspace at startup: No
  • Save workspace to .RData on exit: No
 • W zakładce Code Editing:
  • upewniamy się, że Text encoding: to UTF-8
 • W zakładce Build Tools…:
  • z listy Project build tools: wybieramy Package
  • zaznaczamy Use devtools package functions if available
  • zaznaczamy Generate documentation with Roxygen, a następnie pod przyciskiem Congfigure… obok:
   • Use roxygen to generate: - zaznaczamy Rd file, Collate field, NAMESPACE file
   • Automatically roxygenize when running - zaznaczamy wszystko (R CMD check, Source and binary package builds, Build & Reload)
 • Zatwierdzamy OK
 • Konstruujemy szkielet pakietu poleceniami (w konsoli R):
  devtools::setup()
 • Edytujemy plik DESCRIPTION
  • zupełniamy pola Title, Desciption i Authors@R
  • w pole License: wpisujemy MIT + file LICENSE
  • dopisujemy pola:
   • Encoding: UTF-8
   • VignetteBuilder: knitr
   • Suggests: knitr, testthat
 • Edytujemy plik README.md (stronę powitalną umieszczaną na GitHub-ie), tak by zawierał krótki opis pakietu oraz instrukcję instalacji, patrz np. README.md
 • Zatwierdzamy zmiany i wypychamy na serwer:
  • w rolecie Git zaznaczamy wszystkie pliki i klikamy Commit
  • podajemy opis commitu i zatwierdzamy przyciskiem Commit
  • wysyłamy je na GitHub-a przyciskiem Push

Korzystanie z gałęzi w Gicie

Tzw. gałęzie to świetny wynalazek, który pozwala nam nie narażać końcowych użytkowników pakietu na obcowanie z nanoszonymi przez nas w kodzie zmianami (np. dodawaniem nowych funkcji) tak długo, jak długo nie zostaną one doprowadzone do etapu produkcyjnego, jednocześnie umożliwiając wspólną pracę na rozwijanym kodzie.

Z filozofią używania gałęzi można zapoznać się np. tutaj: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model

A sposób używania gałęzi w RStudio opisany został np. na stronie Christiana Lempa.

Więcej informacji o sposobie używania gałęzi Gita w RStudio znajduje się na podstronie poświęconej używaniu Gita.

Korzystanie z Roxygen-a

Winietka pakietu roxygen2: https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

Materiały o dokumentowaniu pakietów R przy pomocy Roxygena na stronie Hadley'a Wickhama.

Testy

Materiały o pisaniu testów do pakietów R na stronie Hadley'a Wickhama.

Jednostkowe

Integracyjne

Pokrycia

r_pakiet_howto.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/26 10:46 przez t.zoltak