Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_old

Pakiet ZPD dla R - starsze wersje funkcji pobierających wyniki

Uwaga! Opisane funkcje zostały usunięte w wersji 0.8 pakietu ZPD wydanej 2015-01-19.

Wymienione niżej funkcje pobierają wyniki egzaminu (bądź testów zrównujących) oraz następujące zmienne: id_obserwacji, plec, dysleksja, laureat, oke, pop_podejscie, zrodlo, id_szkoly, teryt (szkoły), id_testu, opis_testu.

Przykłady

 • Aby pobrać do zmiennej dane wyniki sprawdzianu z 2006 roku zgromadzone przez CKE, bez stosowania do nich żadnej ze skal, należy użyć kodu:
  library(ZPD)
  dane = pobierz_czesc_egzaminu('sprawdzian', '', 2006, FALSE, TRUE)
 • Aby pobrać do zmiennej dane te same wyniki sprawdzianu co powyżej, lecz stosując do nich przekształcenia opisane w skali o id_skali równym 41 (skala „paou;s;2002-2011”, a więc opisująca zrównywanie sprawdzianu za lata 2002-2011), należy użyć kodu:
  library(ZPD)
  dane = pobierz_czesc_egzaminu('sprawdzian', '', 2006, FALSE, TRUE, 41, TRUE)

Pobieranie listy dostępnych w bazie egzaminów i testów

Aby dowiedzieć się, czym różnią się pobierane dane w zależności od wartości parametru czyEwd spójrz tutaj.

 • Egzaminy
  library(ZPD)
  src = polacz()
  pobierz_testy(src) %>% 
   filter(!is.na(rodzaj_egzaminu)) %>% 
   arrange(rok, rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, ewd) %>% 
   select(rok, rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, ewd) %>% 
   distinct() %>% 
   as.data.frame()
 • Arkusze
  library(ZPD)
  src = polacz()
  pobierz_testy(src) %>% 
   filter(!is.na(rodzaj_egzaminu)) %>% 
   arrange(rok, arkusz, ewd) %>% 
   select(rok, arkusz, ewd) %>% 
   distinct() %>% 
   as.data.frame()
 • Testy
  library(ZPD)
  src = polacz()
  as.data.frame(pobierz_testy(src))
 • Zrównania
  library(ZPD)
  pobierz_testy(src) %>% 
   collect() %>%
   filter(grepl('^zrównywanie', opis)) %>%
   mutate(zrownanie = sub('^zrównywanie;([^;]+).*$', '\\1', opis)) %>%
   distinct() %>% 
   as.data.frame()

Aby dowiedzieć się o tym, jak działają przytoczone wyżej kody, zapoznaj się z:

Najczęściej popełniane błędy

 • Od pewnego momentu wszystkie dane w bazie przechowywane są jako dane EWD, a więc argument czyEWD funkcji pobierz_… powinien mieć wartość true. Dotyczy to:
  • wszystkich dane maturalnych
  • egzaminu gimnazjalnego od 2010 roku (włącznie)
  • sprawdzianu od 2014 roku (włącznie)
 • Dopóki nie jesteś pewien, że rozumiesz, czym są skale i skrócenia skali i nie jesteś pewien, czy na pewno chcesz je zastosować, najlepiej w ogóle nie podawać wartości argumentów idSkali oraz skroc funkcji pobierz_…. Mają one bezpieczne wartości domyślne i można je spokojnie pominąć (tak, jak to pokazano w przykładach).
r_old.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/08 22:17 przez zozlak