Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_mapy

To jest stara wersja strony!


Generowanie map w R

Instalacja pakietów

Będziemy potrzebować pakietu rgdal oraz ZPD:

install.packages('rgdal')
devtools::install_fgithub('zozlak/ZPD')

Pod linuksem do skompilowania pakietu potrzebne będą w systemie biblioteki libgdal-dev oraz libproj-dev.

Pobieramy podkład z bazy danych

Przykład dla powiatów z roku 2014:

library(ZPD)
src = polacz()
zapytanie = "
  SELECT id_wojewodztwa, id_powiatu, ST_AsGeoJSON(geom, 3) AS geojson 
  FROM teryt_powiaty 
  WHERE rok = 2014
"
podklady = tbl(src, sql(zapytanie)) %>%
  collect()
r_mapy.1424433330.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/02/20 12:55 przez zozlak