Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wskazniki

To jest stara wersja strony!


Grupa danych wskaźniki

Wstęp

 • Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach PWE i EWD.
  • Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne rodzaj_wsk (ewd lub pwe) oraz wskaznik.
 • Jednostką obserwacji w grupie danych jest identyfikator wskaźnika w połączeniu z typem szkoły i częścią egzaminu, których dotyczy, okresem, dla którego był wyliczany oraz skalowaniem, na którym się opiera. Stąd ten sam wskaźnik (ta sama kombinacja zmiennych rodzaj_wsk i wskaznik) może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie.
  • Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak typ szkoły i częścią egzaminu, których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz skalowań, na których bazują (patrz przykłady poniżej).
  • Powoduje to, że w większości wypadków przed wyświetleniem danych dobrze będzie wybrać jedynie interesujące zmienne i odfiltrować duplikaty funkcją distinct() (patrz przykłady).
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_wskazniki(src, doPrezentacji = TRUE, wszystkieKolumny = FALSE)
  Pobiera listę wskaźników
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  • doPrezentacji - czy pobierać tylko wskaźniki oznaczone do publicznej prezentacji:
   • TRUE - tylko wskaźniki do publicznej prezentacji,
   • FALSE - tylko wskaźniki nie do publicznej prezentacji,
   • NA - wszystkie wskaźniki
  • wszystkieKolumny - czy pobierać także kolumny techniczne (np. kolor używany do prezentacji wskaźnika na stronie WWW, itp.)

Przykład

Pobieramy listę wszystkich przeznaczonych do publicznej prezentacji wskaźników EWD dla gimnazjów wraz z informacjami o okresach, dla których zostały wyliczone.

library(ZPD)
src = polacz()
pobierz_wskazniki(src) %>% collect() %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', typ_szkoly == 'gimn.') %>%
 select(wskaznik, okres, rok_do, opis_wsk) %>%
 arrange(rok_do, wskaznik) %>%
 distinct() %>%
 as.data.frame()

Typowe zastosowania

Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów

Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów wyliczone na potrzeby obliczania trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012.

library(ZPD)
src = polacz()
pobierz_wskazniki(src) %>% collect() %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', czesc_egzaminu == 'humanistyczna', okres == 3, rok_do == 2012) %>%
 select(wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk) %>%
 distinct() %>%
 as.data.frame()
 • pobieramy grupę danych wskazniki
 • odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki ewd dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat i wyliczone dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012;
 • ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk;
 • odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik);
 • konwertujemy na ramkę danych R (aby mieć pewność, że zostaną wyświetlone wszystkie wiersze)

Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu

Chcemy sprawdzić, jakie są wszystkie (także nieprzeznaczone do publicznej prezentacji) wskaźniki dostępne dla liceów ogólnokształcących, które obejmują rok 2013.

library(ZPD)
src = polacz()
pobierz_wskazniki(src, NA) %>% collect() %>%
 filter(typ_szkoly == 'LO', rok_do >= 2013, rok_do - okres < 2013) %>%
 select(rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji, rok_do, opis_wsk) %>%
 distinct() %>%
 as.data.frame()
 • pobieramy grupę danych wskazniki - NA jako drugi argument pozwoli pobrać również wskaźniki nieprzeznaczone do publicznej prezentacji;
 • odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki dla LO, które obejmują okres zawierający 2013 rok;
 • ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji, rok_do, opis_wsk;
 • odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik);
 • konwertujemy na ramkę danych R (aby mieć pewność, że zostaną wyświetlone wszystkie wiersze)
r_gr_wskazniki.1443215306.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/25 23:08 przez zozlak