Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wskazniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_wskazniki [2015/01/30 14:13]
zozlak
r_gr_wskazniki [2015/09/27 11:54] (aktualna)
zozlak [Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Grupa danych wskaźniki ====== ====== Grupa danych wskaźniki ======
 +
 +===== Wstęp =====
  
   * Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach //PWE// i //EWD//.   * Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach //PWE// i //EWD//.
     * Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne //​rodzaj_wsk//​ (//ewd// lub //pwe//) oraz //​wskaznik//​.     * Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne //​rodzaj_wsk//​ (//ewd// lub //pwe//) oraz //​wskaznik//​.
-  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych jest **identyfikator wskaźnika w połączeniu z** typem szkoły i [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], których dotyczy, okresem, dla którego był wyliczany oraz [[skalowanie|skalowaniem]],​ na którym się opiera. Stąd ten sam wskaźnik (ta sama kombinacja zmiennych //​rodzaj_wsk//​ i //​wskaznik//​) może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie. 
-    * Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak //typ szkoły// i [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz [[skalowanie|skalowań]],​ na których bazują (patrz przykłady poniżej). 
  
-  * Listę zmiennych zawartych ​tej grupie danych ​znajdziesz ​[[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * **Jednostką obserwacji** ​w grupie danych ​jest **identyfikator wskaźnika w połączeniu z:** 
 +    * typem szkoły, którego dotyczy, 
 +    * [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], którego dotyczy,  
 +    * okresem, dla którego był wyliczany 
 +    * [[skalowanie|skalowaniem]],​ na którym się opiera.  
 +  * Przez to **ten sam wskaźnik** (ta sama kombinacja zmiennych //​rodzaj_wsk//​ i //​wskaznik//​) **może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie**. 
 +  * Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak //typ szkoły// i [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz [[skalowanie|skalowań]],​ na których bazują (patrz przykłady poniżej). 
 +  * Powoduje to, że w większości wypadków przed wyświetleniem danych dobrze będzie wybrać jedynie interesujące zmienne i odfiltrować duplikaty funkcją distinct() (patrz przykłady).
  
-===== Wstęp ​=====+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wskazniki|tutaj]]. 
 + 
 +===== Funkcje ​====
 + 
 +  * //​**pobierz_wskazniki**(src,​ doPrezentacji = TRUE, wszystkieKolumny = FALSE)// \\ Pobiera listę wskaźników \\ Parametry:  
 +    * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz() 
 +    * //​doPrezentacji//​ - czy pobierać tylko wskaźniki oznaczone do publicznej prezentacji:​ 
 +      * //TRUE// - tylko wskaźniki do publicznej prezentacji,​  
 +      * //FALSE// - tylko wskaźniki nie do publicznej prezentacji,​  
 +      * //NA// - wszystkie wskaźniki 
 +    * //​wszystkieKolumny//​ - czy pobierać także kolumny techniczne (np. kolor używany do prezentacji wskaźnika na stronie WWW, itp.)
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
 +
 +Pobieramy listę wszystkich przeznaczonych do publicznej prezentacji wskaźników EWD dla gimnazjów wraz z informacjami o okresach, dla których zostały wyliczone.
 +
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +pobierz_wskazniki(src) %>% collect() %>%
 +  filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ typ_szkoly == '​gimn.'​) %>%
 +  select(wskaznik,​ okres, rok_do, opis_wsk) %>%
 +  arrange(rok_do,​ wskaznik) %>%
 +  distinct() %>%
 +  as.data.frame()
 +</​code>​
  
 ===== Typowe zastosowania ===== ===== Typowe zastosowania =====
Linia 16: Linia 46:
 ==== Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów ==== ==== Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów ====
  
-Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów ​wyliczone na potrzeby obliczania ​trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012.+Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów ​użyte przy wyliczaniu ​trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012. Aby pobrać oszacowania umiejętności uczniów musimy znać //​id_skali//​ oraz //​skalowanie//,​ z którego pochodzą - informację tą odnajdujemy w grupie danych //​wskaźniki//​.
  
 <code rsplus> <code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
-pobierz_wskazniki(src) %>%+# pobieramy całą grupę danych wskazniki 
 +wskGh12 = pobierz_wskazniki(src) %>% 
 +  # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki ewd dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat  
 +  # i wyliczone dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012;
   filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ czesc_egzaminu == '​humanistyczna',​ okres == 3, rok_do == 2012) %>%   filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ czesc_egzaminu == '​humanistyczna',​ okres == 3, rok_do == 2012) %>%
-  select(wskaznik, opis_wskaznika, id_skali, skalowanie) %>% +  ​# ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk 
-  distinct() %>% +  ​select(wskaznik,​ id_skali, skalowanie, opis_wsk) %>% 
-  ​as.data.frame()+  # odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik) 
 +  distinct() 
 +   
 +# wyświetlamy wynik 
 +wskGh12 ​%>​% ​ as.data.frame() 
 + 
 +# mając listę skalowań, możemy pobrać oszacowania 
 +oszacowaniaGh12 = pobierz_oszacowania_uczniow(src) %>%  
 +  semi_join(wskGh12) %>% 
 +  collect()
 </​code>​ </​code>​
 +==== Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu ====
  
-  ​pobieramy grupę danych //​wskazniki//​l +Chcemy sprawdzić, jakie są **wszystkie** (także nieprzeznaczone do publicznej prezentacji) ​wskaźniki ​dostępne dla liceów ogólnokształcących, ​które obejmują rok 2013.
-  ​odfiltrowujemy wyłączenie ​wskaźniki ​//ewd// dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat i wyliczone ​dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012; +
-  * ograniczamy się do interesujących ​nas zmiennych - //wskaznikopis_wskaznika,​ id_skali, skalowanie//;​ +
-  * odfiltrowujemy ewdduplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik); +
-  * konwertujemy na ramkę danych R (aby mieć pewność, że zostaną wyświetlone wszystkie wiersze) +
  
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +# pobieramy grupę danych wskazniki
 +# NA jako drugi argument pozwoli pobrać również wskaźniki nieprzeznaczone do publicznej prezentacji
 +pobierz_wskazniki(src,​ NA) %>%
 +  # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki dla LO, które obejmują okres zawierający 2013 rok
 +  filter(typ_szkoly == '​LO',​ rok_do >= 2013, rok_do - okres < 2013) %>%
 +  # ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji,​ rok_do, opis_wsk
 +  select(rodzaj_wsk,​ wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji,​ rok_do, opis_wsk) %>%
 +  # odfiltrowujemy ew. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik)
 +  distinct() %>%
 +  # wyświetlamy wynik
 +  as.data.frame()
 +</​code>​
r_gr_wskazniki.1422623580.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 14:13 przez zozlak