Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wskazniki

To jest stara wersja strony!


Grupa danych wskaźniki

 • Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach PWE i EWD.
  • Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne rodzaj_wsk (ewd lub pwe) oraz wskaznik.
 • Jednostką obserwacji w grupie danych jest identyfikator wskaźnika w połączeniu z typem szkoły i częścią egzaminu, których dotyczy, okresem, dla którego był wyliczany oraz skalowaniem, na którym się opiera. Stąd ten sam wskaźnik (ta sama kombinacja zmiennych rodzaj_wsk i wskaznik) może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie.
  • Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak typ szkoły i częścią egzaminu, których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz skalowań, na których bazują (patrz przykłady poniżej).
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Wstęp

Przykład

Typowe zastosowania

Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów

Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów wyliczone na potrzeby obliczania trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012.

library(ZPD)
src = polacz()
pobierz_wskazniki(src) %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', czesc_egzaminu == 'humanistyczna', okres == 3, rok_do == 2012) %>%
 select(wskaznik, opis_wskaznika, id_skali, skalowanie) %>%
 distinct() %>%
 as.data.frame()
 • pobieramy grupę danych wskaznikil
 • odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki ewd dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat i wyliczone dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012;
 • ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - wskaznik, opis_wskaznika, id_skali, skalowanie;
 • odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik);
 • konwertujemy na ramkę danych R (aby mieć pewność, że zostaną wyświetlone wszystkie wiersze)
r_gr_wskazniki.1422623580.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 14:13 przez zozlak