Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wskazniki

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_wskazniki [2015/01/29 21:49]
zozlak utworzono
r_gr_wskazniki [2015/09/27 11:54] (aktualna)
zozlak [Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu]
Linia 1: Linia 1:
 ====== Grupa danych wskaźniki ====== ====== Grupa danych wskaźniki ======
 +
 +===== Wstęp =====
 +
 +  * Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach //PWE// i //EWD//.
 +    * Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne //​rodzaj_wsk//​ (//ewd// lub //pwe//) oraz //​wskaznik//​.
 +
 +  * **Jednostką obserwacji** w grupie danych jest **identyfikator wskaźnika w połączeniu z:**
 +    * typem szkoły, którego dotyczy,
 +    * [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], którego dotyczy, ​
 +    * okresem, dla którego był wyliczany
 +    * [[skalowanie|skalowaniem]],​ na którym się opiera. ​
 +  * Przez to **ten sam wskaźnik** (ta sama kombinacja zmiennych //​rodzaj_wsk//​ i //​wskaznik//​) **może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie**.
 +  * Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak //typ szkoły// i [[czesci_egzaminu|częścią egzaminu]], których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz [[skalowanie|skalowań]],​ na których bazują (patrz przykłady poniżej).
 +  * Powoduje to, że w większości wypadków przed wyświetleniem danych dobrze będzie wybrać jedynie interesujące zmienne i odfiltrować duplikaty funkcją distinct() (patrz przykłady).
 +
 +  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wskazniki|tutaj]].
 +
 +===== Funkcje =====
 +
 +  * //​**pobierz_wskazniki**(src,​ doPrezentacji = TRUE, wszystkieKolumny = FALSE)// \\ Pobiera listę wskaźników \\ Parametry: ​
 +    * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +    * //​doPrezentacji//​ - czy pobierać tylko wskaźniki oznaczone do publicznej prezentacji:​
 +      * //TRUE// - tylko wskaźniki do publicznej prezentacji, ​
 +      * //FALSE// - tylko wskaźniki nie do publicznej prezentacji, ​
 +      * //NA// - wszystkie wskaźniki
 +    * //​wszystkieKolumny//​ - czy pobierać także kolumny techniczne (np. kolor używany do prezentacji wskaźnika na stronie WWW, itp.)
 +
 +==== Przykład ====
 +
 +Pobieramy listę wszystkich przeznaczonych do publicznej prezentacji wskaźników EWD dla gimnazjów wraz z informacjami o okresach, dla których zostały wyliczone.
 +
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +pobierz_wskazniki(src) %>% collect() %>%
 +  filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ typ_szkoly == '​gimn.'​) %>%
 +  select(wskaznik,​ okres, rok_do, opis_wsk) %>%
 +  arrange(rok_do,​ wskaznik) %>%
 +  distinct() %>%
 +  as.data.frame()
 +</​code>​
 +
 +===== Typowe zastosowania =====
 +
 +==== Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów ====
 +
 +Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów użyte przy wyliczaniu trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012. Aby pobrać oszacowania umiejętności uczniów musimy znać //​id_skali//​ oraz //​skalowanie//,​ z którego pochodzą - informację tą odnajdujemy w grupie danych //​wskaźniki//​.
 +
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +# pobieramy całą grupę danych wskazniki
 +wskGh12 = pobierz_wskazniki(src) %>%
 +  # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki ewd dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat 
 +  # i wyliczone dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012;
 +  filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ czesc_egzaminu == '​humanistyczna',​ okres == 3, rok_do == 2012) %>%
 +  # ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk
 +  select(wskaznik,​ id_skali, skalowanie, opis_wsk) %>%
 +  # odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik)
 +  distinct()
 +  ​
 +# wyświetlamy wynik
 +wskGh12 %>​% ​ as.data.frame()
 +
 +# mając listę skalowań, możemy pobrać oszacowania
 +oszacowaniaGh12 = pobierz_oszacowania_uczniow(src) %>​% ​
 +  semi_join(wskGh12) %>%
 +  collect()
 +</​code>​
 +==== Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu ====
 +
 +Chcemy sprawdzić, jakie są **wszystkie** (także nieprzeznaczone do publicznej prezentacji) wskaźniki dostępne dla liceów ogólnokształcących,​ które obejmują rok 2013.
 +
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +# pobieramy grupę danych wskazniki
 +# NA jako drugi argument pozwoli pobrać również wskaźniki nieprzeznaczone do publicznej prezentacji
 +pobierz_wskazniki(src,​ NA) %>%
 +  # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki dla LO, które obejmują okres zawierający 2013 rok
 +  filter(typ_szkoly == '​LO',​ rok_do >= 2013, rok_do - okres < 2013) %>%
 +  # ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji,​ rok_do, opis_wsk
 +  select(rodzaj_wsk,​ wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji,​ rok_do, opis_wsk) %>%
 +  # odfiltrowujemy ew. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik)
 +  distinct() %>%
 +  # wyświetlamy wynik
 +  as.data.frame()
 +</​code>​
r_gr_wskazniki.1422564593.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/29 21:49 przez zozlak