Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wskazniki

Grupa danych wskaźniki

Wstęp

 • Grupa danych przechowuje informację o wskaźnikach PWE i EWD.
  • Wskaźnik identyfikowany jest przez zmienne rodzaj_wsk (ewd lub pwe) oraz wskaznik.
 • Jednostką obserwacji w grupie danych jest identyfikator wskaźnika w połączeniu z:
 • Przez to ten sam wskaźnik (ta sama kombinacja zmiennych rodzaj_wsk i wskaznik) może się pojawiać w zbiorze wskaźników wielokrotnie.
 • Taka konstrukcja umożliwia łatwe wyszukiwanie wskaźników na podstawie kryteriów takich jak typ szkoły i częścią egzaminu, których wskaźniki dotyczą, okresów, dla którego były wyliczane oraz skalowań, na których bazują (patrz przykłady poniżej).
 • Powoduje to, że w większości wypadków przed wyświetleniem danych dobrze będzie wybrać jedynie interesujące zmienne i odfiltrować duplikaty funkcją distinct() (patrz przykłady).
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_wskazniki(src, doPrezentacji = TRUE, wszystkieKolumny = FALSE)
  Pobiera listę wskaźników
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  • doPrezentacji - czy pobierać tylko wskaźniki oznaczone do publicznej prezentacji:
   • TRUE - tylko wskaźniki do publicznej prezentacji,
   • FALSE - tylko wskaźniki nie do publicznej prezentacji,
   • NA - wszystkie wskaźniki
  • wszystkieKolumny - czy pobierać także kolumny techniczne (np. kolor używany do prezentacji wskaźnika na stronie WWW, itp.)

Przykład

Pobieramy listę wszystkich przeznaczonych do publicznej prezentacji wskaźników EWD dla gimnazjów wraz z informacjami o okresach, dla których zostały wyliczone.

library(ZPD)
src = polacz()
pobierz_wskazniki(src) %>% collect() %>%
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', typ_szkoly == 'gimn.') %>%
 select(wskaznik, okres, rok_do, opis_wsk) %>%
 arrange(rok_do, wskaznik) %>%
 distinct() %>%
 as.data.frame()

Typowe zastosowania

Wyszukanie skalowania do pobrania oszacowań umiejętności uczniów

Chcielibyśmy pobrać oszacowania umiejętności uczniów użyte przy wyliczaniu trzyletniego wskaźnika EWD dla części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla okresu 2010-2012. Aby pobrać oszacowania umiejętności uczniów musimy znać id_skali oraz skalowanie, z którego pochodzą - informację tą odnajdujemy w grupie danych wskaźniki.

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy całą grupę danych wskazniki
wskGh12 = pobierz_wskazniki(src) %>%
 # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki ewd dla części humanistycznej egzaminu, obejmujące okres 3 lat 
 # i wyliczone dla okresu, którego ostatnim rokiem był rok 2012;
 filter(rodzaj_wsk == 'ewd', czesc_egzaminu == 'humanistyczna', okres == 3, rok_do == 2012) %>%
 # ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk
 select(wskaznik, id_skali, skalowanie, opis_wsk) %>%
 # odfiltrowujemy ewd. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik)
 distinct()
 
# wyświetlamy wynik
wskGh12 %>% as.data.frame()
 
# mając listę skalowań, możemy pobrać oszacowania
oszacowaniaGh12 = pobierz_oszacowania_uczniow(src) %>% 
 semi_join(wskGh12) %>%
 collect()

Wyszukiwanie wskaźników opisujących dany typ szkoły dla danego okresu

Chcemy sprawdzić, jakie są wszystkie (także nieprzeznaczone do publicznej prezentacji) wskaźniki dostępne dla liceów ogólnokształcących, które obejmują rok 2013.

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy grupę danych wskazniki
# NA jako drugi argument pozwoli pobrać również wskaźniki nieprzeznaczone do publicznej prezentacji
pobierz_wskazniki(src, NA) %>%
 # odfiltrowujemy wyłączenie wskaźniki dla LO, które obejmują okres zawierający 2013 rok
 filter(typ_szkoly == 'LO', rok_do >= 2013, rok_do - okres < 2013) %>%
 # ograniczamy się do interesujących nas zmiennych - rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji, rok_do, opis_wsk
 select(rodzaj_wsk, wskaznik, okres, wsk_do_prezentacji, rok_do, opis_wsk) %>%
 # odfiltrowujemy ew. duplikaty (aby otrzymać bardziej przejrzysty wynik)
 distinct() %>%
 # wyświetlamy wynik
 as.data.frame()
r_gr_wskazniki.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/27 11:54 przez zozlak