Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wartosciwskaznikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/09/25 22:59]
zozlak [Wstęp]
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/09/25 23:05] (aktualna)
zozlak [Przykłady]
Linia 7: Linia 7:
   * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wartosciWskaznikow|tutaj]].   * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wartosciWskaznikow|tutaj]].
  
-  ​Aby pobrać wartości wskaźników wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)//, gdzie \\ \\ +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  ​* //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)// \\ Pobiera wartości wskaźników ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
-    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia\\ \\  +    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia 
-  * Aby pobrać ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnika w podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) wywołujemy funkcję: \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//,​ gdzie \\ \\ + 
 +  * //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//​ \\ Pobiera ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnikaw podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  
-==== Przykład ====+===== Przykłady =====
  
-Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (jako jednostka ​obserwacji, a nie jako szkoły w tym województwie) dla lat 2002-2011.+Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (województwa ​jako jednostki ​obserwacji) dla lat 2002-2011.
  
 Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych [[r_gr_wskazniki|wskaźniki]]. Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych [[r_gr_wskazniki|wskaźniki]].
Linia 25: Linia 28:
   filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian'​)   filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian'​)
 wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>% wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
-  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rok >= 2002, rok <= 2011, wojewodztwo ​== '​mazowieckie'​) %>%+  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rok >= 2002, rok <= 2011, wojewodztwo_jst ​== '​mazowieckie'​) %>%
   semi_join(wskazniki) %>%   semi_join(wskazniki) %>%
   collect()   collect()
r_gr_wartosciwskaznikow.1443214758.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:59 przez zozlak