Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wartosciwskaznikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/01/30 16:16]
zozlak
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/09/25 23:05] (aktualna)
zozlak [Przykłady]
Linia 5: Linia 5:
   * Grupa przechowuje wartości wskaźników EWD i PWE, a więc zasadniczo te same dane, które prezentowane są w serwisach http://​pwe.ibe.edu.pl,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​gimnazjum,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​matura   * Grupa przechowuje wartości wskaźników EWD i PWE, a więc zasadniczo te same dane, które prezentowane są w serwisach http://​pwe.ibe.edu.pl,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​gimnazjum,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​matura
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wartosciWskaznikow|tutaj]].
  
-  ​Aby pobrać grupę danych szkoły wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)//, gdzie \\ \\ +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  ​* //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)// \\ Pobiera wartości wskaźników ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
-    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia\\ \\  +    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia 
-  * Aby pobrać ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnika w podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) wywołujemy funkcję: \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//,​ gdzie \\ \\ + 
 +  * //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//​ \\ Pobiera ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnikaw podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  
-==== Przykład ====+===== Przykłady =====
  
-Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (jako jednostka ​obserwacji, a nie jako szkoły w tym województwie) dla lat 2002-2011.+Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (województwa ​jako jednostki ​obserwacji) dla lat 2002-2011.
  
 Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych [[r_gr_wskazniki|wskaźniki]]. Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych [[r_gr_wskazniki|wskaźniki]].
Linia 25: Linia 28:
   filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian'​)   filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian'​)
 wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>% wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
-  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rok >= 2002, rok <= 2011, wojewodztwo ​== '​mazowieckie'​) %>%+  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rok >= 2002, rok <= 2011, wojewodztwo_jst ​== '​mazowieckie'​) %>%
   semi_join(wskazniki) %>%   semi_join(wskazniki) %>%
   collect()   collect()
Linia 35: Linia 38:
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
 +
 # wartości wskaźników EWD # wartości wskaźników EWD
 wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>% wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
   filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ id_szkoly == 21540)   filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ id_szkoly == 21540)
 +
 # informacje o liczbie uczniów wykorzystanej przy liczeniu ewd w podziale na przedmioty # informacje o liczbie uczniów wykorzystanej przy liczeniu ewd w podziale na przedmioty
 liczbaUczniow = pobierz_wartosci_wskaznikow_lu(src) %>% liczbaUczniow = pobierz_wartosci_wskaznikow_lu(src) %>%
Linia 43: Linia 48:
   select(id_ww,​ czesc_egzaminu,​ przedm_lu_ewd) %>%   select(id_ww,​ czesc_egzaminu,​ przedm_lu_ewd) %>%
   collect()   collect()
 +  ​
 # konwersja liczby uczniów do postaci szerokiej # konwersja liczby uczniów do postaci szerokiej
 liczbaUczniow = liczbaUczniow %>% liczbaUczniow = liczbaUczniow %>%
   reshape2::​dcast(id_ww ~ czesc_egzaminu,​ fun.aggregate = sum, value.var = '​przedm_lu_ewd'​)   reshape2::​dcast(id_ww ~ czesc_egzaminu,​ fun.aggregate = sum, value.var = '​przedm_lu_ewd'​)
 # pobranie wartości wskaźników EWD i złączenie z liczbą uczniów ​ # pobranie wartości wskaźników EWD i złączenie z liczbą uczniów ​
 +
 wartosci = wartosci %>% wartosci = wartosci %>%
   collect() %>%   collect() %>%
r_gr_wartosciwskaznikow.1422630997.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 16:16 przez zozlak