Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_wartosciwskaznikow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/01/30 15:21]
zozlak [Wstęp]
r_gr_wartosciwskaznikow [2015/09/25 23:05] (aktualna)
zozlak [Przykłady]
Linia 5: Linia 5:
   * Grupa przechowuje wartości wskaźników EWD i PWE, a więc zasadniczo te same dane, które prezentowane są w serwisach http://​pwe.ibe.edu.pl,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​gimnazjum,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​matura   * Grupa przechowuje wartości wskaźników EWD i PWE, a więc zasadniczo te same dane, które prezentowane są w serwisach http://​pwe.ibe.edu.pl,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​gimnazjum,​ http://​ewd.edu.pl/​wskazniki/​matura
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]]. +  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=wartosciWskaznikow|tutaj]]. 
-  * Aby pobrać grupę danych szkoły wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)//, gdzie \\ \\ + 
 +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  * //​**pobierz_wartosci_wskaznikow**(src,​ czyPomin = FALSE)// \\ Pobiera wartości wskaźników ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
-    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia\\ \\  +    * //​czyPomin//​ - czy pomijać wartości wskaźników oznaczone jako do pominięcia 
-  * Aby pobrać ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnika w podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) wywołujemy funkcję: \\ \\ //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//,​ gdzie \\ \\ + 
 +  * //​**pobierz_wartosci_wskaznikow_lu**(src,​)//​ \\ Pobiera ​liczbę uczniów, na podstawie której wyliczono wartość wskaźnikaw podziale na przedmioty (np. dla maturalnych wskaźników EWD) \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  
-==== Przykład ====+===== Przykłady ===== 
 + 
 +Pobieramy wartości wskaźnika PWE dla sprawdzianu dla województwa mazowieckiego (województwa jako jednostki obserwacji) dla lat 2002-2011. 
 + 
 +Ponieważ nie znamy dokładnej nazwy wskaznika, posiłkujemy się grupą danych [[r_gr_wskazniki|wskaźniki]]. 
 + 
 +<code rsplus>​ 
 +library(ZPD) 
 +src = polacz() 
 +wskazniki = pobierz_wskazniki(src) %>% 
 +  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian'​) 
 +wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>% 
 +  filter(rodzaj_wsk == '​pwe',​ rok >2002, rok <2011, wojewodztwo_jst ​== '​mazowieckie'​) %>% 
 +  semi_join(wskazniki) %>% 
 +  collect() 
 +</​code>​
  
-===== Typowe zastosowania =====+Pobieramy dla szkoły o //​id_szkoly//​ 21540 wartości wskaźników maturalnych EWD wraz z informacją o liczbie uczniów, których wyniki użyto do policzenia EWD szkoły w podziale na przedmioty.
  
-==== Pobranie wartości wskaźników w postaci, jak na stronach WWW ====+<code rsplus>​ 
 +library(ZPD) 
 +src polacz()
  
 +# wartości wskaźników EWD
 +wartosci = pobierz_wartosci_wskaznikow(src) %>%
 +  filter(rodzaj_wsk == '​ewd',​ id_szkoly == 21540)
  
 +# informacje o liczbie uczniów wykorzystanej przy liczeniu ewd w podziale na przedmioty
 +liczbaUczniow = pobierz_wartosci_wskaznikow_lu(src) %>%
 +  semi_join(wartosci) %>%
 +  select(id_ww,​ czesc_egzaminu,​ przedm_lu_ewd) %>%
 +  collect()
 +  ​
 +# konwersja liczby uczniów do postaci szerokiej
 +liczbaUczniow = liczbaUczniow %>%
 +  reshape2::​dcast(id_ww ~ czesc_egzaminu,​ fun.aggregate = sum, value.var = '​przedm_lu_ewd'​)
 +# pobranie wartości wskaźników EWD i złączenie z liczbą uczniów ​
  
 +wartosci = wartosci %>%
 +  collect() %>%
 +  left_join(liczbaUczniow)
 +</​code>​
  
r_gr_wartosciwskaznikow.1422627687.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 15:21 przez zozlak