Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowietesty

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
r_gr_uczniowietesty [2015/01/30 13:34]
zozlak [Wstęp]
r_gr_uczniowietesty [2015/09/25 22:53]
zozlak [Czas pobierania danych z serwera]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Grupa danych //​uczniowieTesty//​ daje dostęp do informacji o uczniach w kontekście danego ​egzaminu/testu.+  * Grupa danych //​uczniowieTesty//​ daje dostęp do informacji o uczniach w kontekście danego ​[[test|testu]] (egzamin składa się z testów).
     * Stałe w czasie informacje o uczniach (np. płeć, rocznik) zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowie|uczniowie]].     * Stałe w czasie informacje o uczniach (np. płeć, rocznik) zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowie|uczniowie]].
-  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]]. + 
-  * Aby pobrać grupę danych //​uczniowieTesty//​ wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_dane_uczniowie_testy**(src)//,​ gdzie \\ \\ +  * Ponieważ grupa danych nie zawiera żadnych (może poza rokiem) zmiennych umożliwiających jej intuicyjne odfiltrowanie,​ typowo jest ona złączana z grupami danych: 
 +    * [[r_gr_testy|testy]] 
 +    * i/lub [[r_gr_wyniki|wyniki]] 
 +    * i/lub [[r_gr_szkoly|szkoły]] 
 + 
 +  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=uczniowietesty|tutaj]]. 
 + 
 +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  * //​**pobierz_dane_uczniowie_testy**(src, daneOsobowe = FALSE)//, gdzie \\ \\ 
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +    * //​daneOsobowe//​ - czy pobierać zmienne //klasa// i //​kod_ucznia//​ (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych)
 +
 +  * //​**filtruj_przystapienia**(src,​ pierwsze, rodzajEgzaminu,​ czescEgzaminu = NULL,
 +  czyEwd, obserwacje = NULL)// \\ [[r_gr_wyniki#​filtruj_przystapienia|Patrz opis funkcji ]]
 +
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
Linia 35: Linia 49:
 ===== Czas pobierania danych z serwera ===== ===== Czas pobierania danych z serwera =====
  
-W bazie znajdują się (na koniec 2014 r.) dane dla ok. 36,5 mln par {uczeń, test}. Ściągnięcie ich wszystkich z bazy danych na komputer (czy to funkcją collect() czy przekształceniem pobranych danych na zwykłą ramkę danych):+W bazie znajdują się (na październik 2015 r.) dane dla blisko 50 mln par {uczeń, test}. Ściągnięcie ich wszystkich z bazy danych na komputer (czy to funkcją collect() czy przekształceniem pobranych danych na zwykłą ramkę danych):
  
   * może zająć 20-30 minut minut;   * może zająć 20-30 minut minut;
Linia 51: Linia 65:
 zlaczone = zlaczone %>% collect() zlaczone = zlaczone %>% collect()
 </​code>​ </​code>​
-  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach w kontekście poszczególnych egzaminów/​testów na komputer ​zapisanie ich lokalnie na dysku:<​code rsplus>+  * albo oddzielne pobranie ​wszystkich ​danych o uczniach w kontekście poszczególnych egzaminów/​testów na komputerzapisanie ich lokalnie na dysku i wykorzystanie w dalszych analizach pobranej kopii zamiast ponownego pobierania ich z serwera:<code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
r_gr_uczniowietesty.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:58 przez zozlak