Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_uczniowie [2015/01/30 13:34]
zozlak [Wstęp]
r_gr_uczniowie [2015/09/25 22:09] (aktualna)
zozlak [Przykład]
Linia 5: Linia 5:
   * Grupa danych //​uczniowie//​ daje dostęp do **niezmiennych w czasie** informacji o uczniach.   * Grupa danych //​uczniowie//​ daje dostęp do **niezmiennych w czasie** informacji o uczniach.
     * Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowietesty|uczniowieTesty]].     * Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowietesty|uczniowieTesty]].
-  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]]. + 
-  * Aby pobrać grupę danych //​uczniowie//​ wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_uczniow**(src)//​, gdzie \\ \\ +  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=uczniowie|tutaj]]. 
 + 
 +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  * //​**pobierz_uczniow**(src, daneOsobowe = FALSE)// \\ Pobiera niezmienne w czasie informacje o uczniach ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +    * //​daneOsobowe//​ - czy ma zostać pobrana dokłada data urodzenia ucznia (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych)
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994 (co oznacza uczniów urodzonych pomiędzy 1 września 1993 r. a 31 sierpnia 1994 r. - patrz [[r_zmienne|opis zmiennych]]):+Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994:
 <code rsplus> <code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
Linia 30: Linia 35:
  
   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);
-  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio węziej ​zdefiniowaną,​ grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <code rsplus>+  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio wąsko zdefiniowaną,​ grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
-wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, F)+wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, FALSE)
 uczniowie = pobierz_uczniow(src) uczniowie = pobierz_uczniow(src)
 zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie) zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie)
 zlaczone = zlaczone %>% collect() zlaczone = zlaczone %>% collect()
 </​code>​ </​code>​
-  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputer ​zapisanie ich lokalnie na dysku:<​code rsplus>+  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputerzapisanie ich lokalnie na dysku i używanie w dalszych analizach lokalnie zapisanej kopii danych (aby uniknąć wielokrotnego pobierania ich z serwera):<code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
r_gr_uczniowie.1422621259.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/30 13:34 przez zozlak