Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowie

To jest stara wersja strony!


Grupa danych uczniowie

Wstęp

 • Grupa danych uczniowie daje dostęp do niezmiennych w czasie informacji o uczniach.
  • Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych uczniowieTesty.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.
 • Aby pobrać grupę danych uczniowie wywołujemy funkcję

  pobierz_uczniow(src), gdzie

  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994 (co oznacza uczniów urodzonych pomiędzy 1 września 1993 r. a 31 sierpnia 1994 r. - patrz opis zmiennych):

library(ZPD)
src = polacz()
uczniowie = pobierz_uczniow(src)
# odfiltrowujemy uczniow z rocznika 1994
uczniowie_94 = uczniowie %>% filter(rocznik == 1994)

Typowe zastosowania

Dołączanie danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów

Do analizy wyników egzaminów/testów potrzebne są często dane kontekstowe. Grupa danych szkoły może dostarczyć takich informacji, jak:

 • informacje o położeniu terytorialnym;
 • informacje o wielkości miejscowości (w której znajduje się szkoła).

Stąd często pobierając wyniki egzaminów/testów możemy chcieć do nich dołączyć grupę danych szkoły.

Sprowadza się to do:

 • pobrania wyników egzaminacyjnych/testów;
 • pobrania grupy danych szkoły;
  • w celu zmniejszenia rozmiarów zbioru danych zalecane jest wybranie jedynie potrzebnych zmiennych (oraz zmiennych id_szkoly i rok, niezbędnych do złączenia z grupą wyniki);
 • złączenia danych ze sobą (patrz złączanie danych).

W wypadku dołączania tych samych informacji z grupy danych szkoły do dużej liczby egzaminów/testów szybsze może się okazać wykonywanie złączania na własnym komputerze - patrz tutaj.

Przykład

Dołączamy do wyników sprawdzianu 2010 (z danych EWD) zmienne teryt (kod TERYT gminy, w której znajduje się szkoła) oraz wielkosc_miejscowosci z grupy danych szkoły:

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy grupę danych szkoły wybierając jedynie potrzebne zmienne
szkoly = pobierz_szkoly(src) %>% select(id_szkoly, rok, teryt, wielkosc_miejscowosci)
# pobieramy grupę danych wyniki - sprawdzian 2010 EWD
s_10 = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'sprawdzian', '', 2010, TRUE)
# złączamy obydwie grupy danych
s_10_razem = inner_join(s_10, szkoly)
# pobieramy dane z serwera
m_10_razem = s_10_razem %>% collect()

Dołączanie danych kontekstowych do oszacowań umiejętności uczniów

Analogicznie do dołączania danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów (patrz punkt wyżej), przy czym pobrane wyniki egzaminów/testów zastępujemy pobranymi oszacowaniami umiejętności uczniów (patrz opis grupy oszacowania).

r_gr_uczniowie.1418638267.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/12/15 11:11 przez zozlak