Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
r_gr_uczniowie [2015/09/25 21:56]
zozlak [Wstęp]
r_gr_uczniowie [2015/09/25 22:01]
zozlak [Czas pobierania danych z serwera]
Linia 12: Linia 12:
   * //​**pobierz_uczniow**(src,​ daneOsobowe = FALSE)// \\ Pobiera niezmienne w czasie informacje o uczniach \\ Parametry:   * //​**pobierz_uczniow**(src,​ daneOsobowe = FALSE)// \\ Pobiera niezmienne w czasie informacje o uczniach \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
-    * //​daneOsobowe//​ - czy ma zostać pobrana dokłada data urodzenia ucznia (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych ​- nie jest to opcja dostępna dla zwykłych użytkowników)+    * //​daneOsobowe//​ - czy ma zostać pobrana dokłada data urodzenia ucznia (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych)
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
Linia 35: Linia 35:
  
   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);
-  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio węziej ​zdefiniowaną,​ grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <code rsplus>+  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio wąsko zdefiniowaną,​ grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
-wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, F)+wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, FALSE)
 uczniowie = pobierz_uczniow(src) uczniowie = pobierz_uczniow(src)
 zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie) zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie)
 zlaczone = zlaczone %>% collect() zlaczone = zlaczone %>% collect()
 </​code>​ </​code>​
-  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputer ​zapisanie ich lokalnie na dysku:<​code rsplus>+  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputerzapisanie ich lokalnie na dysku i używanie w dalszych analizach lokalnie zapisanej kopii danych (aby uniknąć wielokrotnego pobierania ich z serwera):<code rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
r_gr_uczniowie.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:09 przez zozlak