Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_uczniowie [2014/12/15 12:01]
zozlak
r_gr_uczniowie [2015/09/25 22:09]
zozlak [Przykład]
Linia 5: Linia 5:
   * Grupa danych //​uczniowie//​ daje dostęp do **niezmiennych w czasie** informacji o uczniach.   * Grupa danych //​uczniowie//​ daje dostęp do **niezmiennych w czasie** informacji o uczniach.
     * Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowietesty|uczniowieTesty]].     * Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych [[r_gr_uczniowietesty|uczniowieTesty]].
-  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_wstep#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]]. + 
-  * Aby pobrać grupę danych //​uczniowie//​ wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_uczniow**(src)//​, gdzie \\ \\ +  ​* Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=uczniowie|tutaj]]. 
 + 
 +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  * //​**pobierz_uczniow**(src, daneOsobowe = FALSE)// \\ Pobiera niezmienne w czasie informacje o uczniach ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +    * //​daneOsobowe//​ - czy ma zostać pobrana dokłada data urodzenia ucznia (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych)
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994 (co oznacza uczniów urodzonych pomiędzy 1 września 1993 r. a 31 sierpnia 1994 r. - patrz [[r_zmienne|opis zmiennych]])+Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994: 
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
Linia 20: Linia 25:
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Czas ściągania ​danych z serwera ====+===== Czas pobierania ​danych z serwera ​=====
  
 W bazie znajdują się (na koniec 2014 r.) dane ok 17 mln uczniów. Ściągnięcie ich wszystkich z bazy danych na komputer (czy to funkcją collect() czy przekształceniem pobranych danych na zwykłą ramkę danych): W bazie znajdują się (na koniec 2014 r.) dane ok 17 mln uczniów. Ściągnięcie ich wszystkich z bazy danych na komputer (czy to funkcją collect() czy przekształceniem pobranych danych na zwykłą ramkę danych):
Linia 30: Linia 35:
  
   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);   * albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);
-  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <​code>​+  * albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio wąsko zdefiniowaną, ​grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi),​ co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np. <​code ​rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
-wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, F)+wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2009, FALSE)
 uczniowie = pobierz_uczniow(src) uczniowie = pobierz_uczniow(src)
 zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie) zlaczone = left_join(wyniki,​ uczniowie)
 zlaczone = zlaczone %>% collect() zlaczone = zlaczone %>% collect()
 </​code>​ </​code>​
-  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputer ​zapisanie ich lokalnie na dysku:<​code>​+  * albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputerzapisanie ich lokalnie na dysku i używanie w dalszych analizach lokalnie zapisanej kopii danych (aby uniknąć wielokrotnego pobierania ich z serwera):<​code ​rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
Linia 50: Linia 55:
 ==== Dołączanie danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/​testów ==== ==== Dołączanie danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/​testów ====
  
-Do analizy wyników egzaminów/​testów potrzebne są często dane kontekstowe. Grupa danych //szkoły// może dostarczyć takich informacji, jak: +Do analizy wyników egzaminów/​testów potrzebne są często dane kontekstowe. Grupa danych //uczniowie// może dostarczyć takich informacji o płci roczniku urodzenia uczniów, stąd często pobierając wyniki egzaminów/​testów możemy chcieć do nich dołączyć grupę danych //uczniowie//.
- +
-  * informacje ​położeniu terytorialnym;​ +
-  * informacje o wielkości miejscowości (w której znajduje się szkoła). +
- +
-Stąd często pobierając wyniki egzaminów/​testów możemy chcieć do nich dołączyć grupę danych //szkoły//.+
  
 Sprowadza się to do: Sprowadza się to do:
  
   * pobrania wyników egzaminacyjnych/​testów;​   * pobrania wyników egzaminacyjnych/​testów;​
-  * pobrania grupy danych //szkoły//+  * pobrania grupy danych //uczniowie//;
-    * w celu zmniejszenia rozmiarów zbioru danych zalecane jest wybranie jedynie potrzebnych zmiennych (oraz zmiennych //​id_szkoly//​ i //rok//, niezbędnych do złączenia z grupą //wyniki//);+
   * złączenia danych ze sobą (patrz [[r_zlaczenia|złączanie danych]]).   * złączenia danych ze sobą (patrz [[r_zlaczenia|złączanie danych]]).
  
-W wypadku dołączania tych samych informacji z grupy danych //szkoły// do dużej liczby egzaminów/​testów szybsze może się okazać wykonywanie złączania na własnym komputerze - patrz [[r_wydajnosc|tutaj]].+W wypadku dołączania tych samych informacji z grupy danych //uczniowie// do dużej liczby egzaminów/​testów szybsze może się okazać wykonywanie złączania na własnym komputerze - patrz [[r_wydajnosc|tutaj]].
  
 === Przykład === === Przykład ===
  
-Dołączamy do wyników sprawdzianu 2010 ([[czyewd|z danych EWD]]) ​zmienne //teryt// (kod TERYT gminy, w której znajduje się szkoła) oraz //​wielkosc_miejscowosci//  ​z grupy danych //szkoły//: <​code>​+Dołączamy do wyników sprawdzianu 2010 ([[czyewd|z danych EWD]]) ​wszystkie informacje ​z grupy danych //uczniowie//: <​code ​rsplus>
 library(ZPD) library(ZPD)
 src = polacz() src = polacz()
-# pobieramy grupę danych ​szkoły wybierając jedynie potrzebne zmienne +# pobieramy grupę danych ​uczniowie 
-szkoly ​pobierz_szkoly(src) %>% select(id_szkoly,​ rok, teryt, wielkosc_miejscowosci)+uczniowie ​pobierz_uczniow(src)
 # pobieramy grupę danych wyniki - sprawdzian 2010 EWD # pobieramy grupę danych wyniki - sprawdzian 2010 EWD
 s_10 = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2010, TRUE) s_10 = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2010, TRUE)
 # złączamy obydwie grupy danych # złączamy obydwie grupy danych
-s_10_razem = inner_join(s_10, ​szkoly)+s_10_razem = inner_join(s_10, ​uczniowie)
 # pobieramy dane z serwera # pobieramy dane z serwera
 m_10_razem = s_10_razem %>% collect() m_10_razem = s_10_razem %>% collect()
r_gr_uczniowie.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:09 przez zozlak