Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_uczniowie

Grupa danych uczniowie

Wstęp

 • Grupa danych uczniowie daje dostęp do niezmiennych w czasie informacji o uczniach.
  • Informacje o uczniach mogące się zmieniać w czasie zawiera grupa danych uczniowieTesty.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_uczniow(src, daneOsobowe = FALSE)
  Pobiera niezmienne w czasie informacje o uczniach
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  • daneOsobowe - czy ma zostać pobrana dokłada data urodzenia ucznia (wymaga nawiązania połączenia z bazą jako użytkownik z prawami do odczytu danych osobowych)

Przykład

Pobieramy informacje o uczniach z rocznika 1994:

library(ZPD)
src = polacz()
uczniowie = pobierz_uczniow(src)
# odfiltrowujemy uczniow z rocznika 1994
uczniowie_94 = uczniowie %>% filter(rocznik == 1994)

Czas pobierania danych z serwera

W bazie znajdują się (na koniec 2014 r.) dane ok 17 mln uczniów. Ściągnięcie ich wszystkich z bazy danych na komputer (czy to funkcją collect() czy przekształceniem pobranych danych na zwykłą ramkę danych):

 • może zająć ok. 10 minut;
 • zajmie kilkaset megabajtów pamięci operacyjnej.

W związku z tym zalecane jest:

 • albo przed pobraniem danych odfiltrować je do interesującego zakresu (np. tylko wybrane roczniki - patrz przykład powyżej);
 • albo przed pobraniem danych złączyć je z inną, odpowiednio wąsko zdefiniowaną, grupą danych (np. wynikami egzaminacyjnymi), co spowoduje ograniczenie ich zakresu, np.
  library(ZPD)
  src = polacz()
  wyniki = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'sprawdzian', '', 2009, FALSE)
  uczniowie = pobierz_uczniow(src)
  zlaczone = left_join(wyniki, uczniowie)
  zlaczone = zlaczone %>% collect()
 • albo oddzielne pobranie danych o uczniach na komputer, zapisanie ich lokalnie na dysku i używanie w dalszych analizach lokalnie zapisanej kopii danych (aby uniknąć wielokrotnego pobierania ich z serwera):
  library(ZPD)
  src = polacz()
  uczniowie = pobierz_uczniow(src) %>% collect()
  save(uczniowie, file = 'uczniowie.RData')
  # można teraz szybko wczytać dane uczniów poleceniem: load('uczniowie.RData')

Typowe zastosowania

Dołączanie danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów

Do analizy wyników egzaminów/testów potrzebne są często dane kontekstowe. Grupa danych uczniowie może dostarczyć takich informacji o płci o roczniku urodzenia uczniów, stąd często pobierając wyniki egzaminów/testów możemy chcieć do nich dołączyć grupę danych uczniowie.

Sprowadza się to do:

 • pobrania wyników egzaminacyjnych/testów;
 • pobrania grupy danych uczniowie;
 • złączenia danych ze sobą (patrz złączanie danych).

W wypadku dołączania tych samych informacji z grupy danych uczniowie do dużej liczby egzaminów/testów szybsze może się okazać wykonywanie złączania na własnym komputerze - patrz tutaj.

Przykład

Dołączamy do wyników sprawdzianu 2010 (z danych EWD) wszystkie informacje z grupy danych uczniowie:

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy grupę danych uczniowie
uczniowie = pobierz_uczniow(src)
# pobieramy grupę danych wyniki - sprawdzian 2010 EWD
s_10 = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'sprawdzian', '', 2010, TRUE)
# złączamy obydwie grupy danych
s_10_razem = inner_join(s_10, uczniowie)
# pobieramy dane z serwera
m_10_razem = s_10_razem %>% collect()

Dołączanie danych kontekstowych do oszacowań umiejętności uczniów

Analogicznie do dołączania danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów (patrz punkt wyżej), przy czym pobrane wyniki egzaminów/testów zastępujemy pobranymi oszacowaniami umiejętności uczniów (patrz opis grupy oszacowania).

r_gr_uczniowie.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 22:09 przez zozlak