Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_testy

Grupa danych testy

Wstęp

 • Grupa danych testy zawiera informacje o testach przechowywanych w bazie danych.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_testy(src),
  Pobiera informacje o testach
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

library(ZPD)
src = polacz()
testy = pobierz_testy(src)
testy

Typowe zastosowania

Odfiltrowywanie oszacowań umiejętności uczniów

Pobieranie listy egzaminów dostępnych w bazie

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy informacje o wszystkich testach
pobierz_testy(src) %>% 
 # pozostawiamy jedynie testy pochodzące z egzaminów
 filter(czy_egzamin == TRUE) %>% 
 # pozostawiamy jedynie zmienne rok, rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, dane_ewd
 select(rok, rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, dane_ewd) %>% 
 # usuwamy duplikaty (pochodzące od wielu testów dla danego egzaminu)
 distinct() %>% 
 # sortujemy
 arrange(rok, rodzaj_egzaminu, czesc_egzaminu, dane_ewd) %>% 
 # wyświetlamy
 as.data.frame()

Pobieranie listy testów dostępnych w bazie

library(ZPD)
src = polacz()
# po prostu pobieramy i wyświetlamy informacje o testach
as.data.frame(pobierz_testy(src))

Pobieranie listy zrównań

library(ZPD)
# pobieramy dane o wszystkich testach
pobierz_testy(src) %>% 
 # pobieramy je na komputer, aby móc użyć funkcji grepl() (nie działa po stronie serwera)
 collect() %>%
 # odfiltrowujemy te testy, których opis wskazuje na bycie testem zrównującym
 filter(grepl('^zrównywanie', opis_testu), !is.na(rodzaj_egzaminu)) %>%
 # pozostawiamy tylko zmienne opisujące rodzaj egzaminu i rok
 select(rodzaj_egzaminu, rok) %>% 
 # usuwamy duplikaty (pochodzące od wielu testów zrównujących dla danego egzaminu w danym roku)
 distinct() %>%
 # sortujemy
 arrange(rodzaj_egzaminu, rok) %>% 
 # wyświetlamy wynik
 as.data.frame()
r_gr_testy.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:51 przez zozlak