Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_szkoly

Grupa danych szkoły

Wstęp

 • Grupa danych szkoły daje dostęp do bazy szkół.
  Jednostką obserwacji w bazie szkół są dane szkoły w danym roku, stąd baza szkół może zawierać wiele wpisów dla tej samej szkoły (ale zawsze tylko jeden dla danego roku).
  • Stały między latami identyfikator szkoły zapewnia zmienna id_szkoly.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_szkoly(src), gdzie

  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykład

Pobieramy dane o liceach ogólnokształcących w województwie podlaskim w 2012 roku.

library(ZPD)
src = polacz()
szkoly = pobierz_szkoly(src)
# odfiltrowujemy jedynie licea ogólnokształcące w 2012 roku w województwie podlaskim
lo_podlaskie_12 = szkoly %>% filter(typ_szkoly == 'LO', rok == 2012, wojewodztwo_szkoly == 'podlaskie')

Typowe zastosowania

Odfiltrowywanie wyników egzaminacyjnych/testów

Jeśli interesują nas wyniki egzaminacyjne jedynie dla pewnej grupy szkół (np. z danego województwa, powiatu, itp.), możemy odfiltrować je posiłkując się grupą danych szkoły:

 • pobieramy i określamy stosowne filtry na grupie danych szkoły;
 • pobieramy interesującą nas grupę danych wyniki;
 • złączamy jedną grupę z drugą (patrz złączanie danych).

Przykład

Pobieramy wyniki matury podstawowej z matematyki jedynie dla liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim:

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy grupę danych szkoły
szkoly = pobierz_szkoly(src)
# odfiltrowujemy jedynie licea ogólnokształcące w 2012 roku w województwie podlaskim
lo_podlaskie_12 = szkoly %>% filter(typ_szkoly == 'LO', rok == 2012, wojewodztwo_szkoly == 'podlaskie')
# pobieramy grupę danych wyniki - matura podstawowa z matematyki 2012
m_mat_12 = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'matura', 'matematyka podstawowa', 2012, TRUE)
# złączamy obydwie grupy danych
m_mat_lo_podlaskie_12 = inner_join(m_mat_12, lo_podlaskie_12)
# pobieramy dane z serwera
m_mat_lo_podlaskie_12 = m_mat_lo_podlaskie_12 %>% collect()

Odfiltrowywanie oszacowań umiejętności uczniów

Analogicznie, jak przy odfiltrowywaniu wyników egzaminacyjnych (patrz wyżej), możemy chcieć odfiltrować pobierane z bazy oszacowania umiejętności uczniów - patrz grupa danych oszacowania.

Dołączanie danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów

Do analizy wyników egzaminów/testów potrzebne są często dane kontekstowe. Grupa danych szkoły może dostarczyć takich informacji, jak:

 • informacje o położeniu terytorialnym;
 • informacje o wielkości miejscowości (w której znajduje się szkoła),

stąd często pobierając wyniki egzaminów/testów możemy chcieć do nich dołączyć grupę danych szkoły.

Sprowadza się to do:

 • pobrania wyników egzaminacyjnych/testów;
 • pobrania grupy danych szkoły;
  • w celu zmniejszenia rozmiarów zbioru danych zalecane jest wybranie jedynie potrzebnych zmiennych (oraz zmiennych id_szkoly i rok, niezbędnych do złączenia z grupą wyniki);
 • złączenia danych ze sobą (patrz złączanie danych).

W wypadku dołączania tych samych informacji z grupy danych szkoły do dużej liczby egzaminów/testów szybsze może się okazać wykonywanie złączania na własnym komputerze - patrz tutaj.

Przykład

Dołączamy do wyników sprawdzianu 2010 (z danych EWD) zmienne teryt_szkoly (kod TERYT gminy, w której znajduje się szkoła) oraz wielkosc_miejscowosci z grupy danych szkoły:

library(ZPD)
src = polacz()
# pobieramy grupę danych szkoły wybierając jedynie potrzebne zmienne
szkoly = pobierz_szkoly(src) %>% select(id_szkoly, rok, teryt_szkoly, wielkosc_miejscowosci)
# pobieramy grupę danych wyniki - sprawdzian 2010 EWD
s_10 = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'sprawdzian', '', 2010, TRUE)
# złączamy obydwie grupy danych
s_10_razem = inner_join(s_10, szkoly)
# pobieramy dane z serwera
s_10_razem = s_10_razem %>% collect()

Dołączanie danych kontekstowych do oszacowań umiejętności uczniów

Analogicznie do dołączania danych kontekstowych do wyników egzaminacyjnych/testów (patrz punkt wyżej), przy czym pobrane wyniki egzaminów/testów zastępujemy pobranymi oszacowaniami umiejętności uczniów (patrz opis grupy oszacowania).

r_gr_szkoly.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:51 przez zozlak