Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_skale

Grupa danych skale

Wstęp

 • Zawiera listę wszystkich skal i skalowań.
  • Uwaga - jeśli istnieje wiele skalowań powiązanych z daną skalą i/lub wyróżniają one więcej niż jedną grupę uczniów i/lub z daną skalą powiązane jest wiele testów, informacje o skali będą się powtarzać.
  • Uwaga - jeśli istnieje wiele testów powiązanych ze skalą, do której należy dane skalowanie i/lub dla danego skalowania wyróżniono wiele grup, informacje o skalowaniu będą się powtarzać.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_skale(src, doPrezentacji = TRUE, czyKtt = FALSE, skalowania = TRUE, grupy = TRUE),
  Pobiera informacje o skalach i skalowaniach
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  • doPrezentacji - określa, czy mają być pobrane jedynie skale i skalowania oznaczone jako do publicznej prezentacji,
  • czyKtt - określa, czy mają być pobrane skale i skalowania KTT,
  • skalowania - określa, czy mają być pobrane także informacje o skalowaniach (w przeciwnym razie pobrane zostaną jedynie informacje o skalach)
  • grupy - określa, czy mają być pobrane także informacje o grupach w ramach skalowań (nie ma znaczenia, gdy skalowania = FALSE)

Przykłady

Pobieramy skalowania EWD egzaminu gimnazjalnego z 2011 roku.

library(ZPD)
src = polacz()
 
skalowania = pobierz_skale(src) %>%
 filter(rodzaj_skali == 'ewd', rodzaj_egzaminu == 'egzamin gimnazjalny', rok == 2011, !is.na(skalowanie)) %>%
 select(id_skali, skalowanie, opis_skali, opis_skalowania) %>% 
 # usuwamy duplikaty ze względu na testy powiązane ze skalą
 distinct()
skalowania %>% as.data.frame()

Pobieramy skalowania dla sprawdzianu, dla których istnieją w bazie normy.

library(ZPD)
src = polacz()
 
skalowaniaNormy = pobierz_skale(src, grupy = FALSE) %>%
 filter(posiada_normy == TRUE, rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian') %>%
 select(id_skali, skalowanie, opis_skali, opis_skalowania, rok) %>% 
 # usuwamy duplikaty ze względu na testy powiązane ze skalą
 distinct() %>%
 arrange(rok)
skalowaniaNormy %>% as.data.frame()

Pobieramy skalowania dla sprawdzianu, dla których istnieją w bazie oszacowania PV umiejętności uczniów.

library(ZPD)
src = polacz()
 
skalowaniaSprPV = pobierz_skale(src, grupy = FALSE) %>%
 filter(posiada_pv == TRUE, rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian') %>%
 select(id_skali, skalowanie, opis_skali, opis_skalowania) %>% 
 # usuwamy duplikaty ze względu na testy powiązane ze skalą
 distinct()
skalowaniaSprPV %>% as.data.frame()

Pobieramy informacje o grupach wyróżnionych w skalowaniach zrównujących matury z j. polskiego na poziomie podstawowym w 2014 roku.

library(ZPD)
src = polacz()
 
grupyZrwnPol14 = pobierz_skale(src) %>%
 filter(rodzaj_skali == 'zrównywanie', rodzaj_egzaminu == 'matura', czesc_egzaminu == 'j. polski podstawowa', rok == 2014) %>%
 select(id_skali, skalowanie, opis_skali, opis_skalowania, grupa) %>%
 # usuwamy duplikaty ze względu na testy powiązane ze skalą
 distinct() %>%
 # sortujemy
 arrange(id_skali, skalowanie, grupa)
grupyZrwnPol14 %>% as.data.frame()
r_gr_skale.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:50 przez zozlak