Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_parametry

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_parametry [2015/09/17 22:44]
zozlak [Przykładowe zastosowania]
r_gr_parametry [2015/09/25 21:50] (aktualna)
zozlak [Wstęp]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Zawiera oszacowania parametrów psychometrycznych zadań \\ (dokładniej rzecz ujmując [[kryteriumoceny|kryteriów oceny]] oraz [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]].+  * Zawiera oszacowania parametrów psychometrycznych zadań \\ (dokładniej rzecz ujmując [[kryteriumoceny|kryteriów oceny]] oraz [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]]).
     * Każdy parametr pochodzi z jakiegoś [[skalowanie|skalowania]] - patrz grupa danych [[r_gr_skale|skale]].     * Każdy parametr pochodzi z jakiegoś [[skalowanie|skalowania]] - patrz grupa danych [[r_gr_skale|skale]].
-    * Parametry zwracane są w postaci //​długiej//​ tzn. różne parametry tego samego (pseudo)kryterium oceny znajdują się w osobnych wierszach. +    * Parametry zwracane są w postaci //​długiej//​ tzn. **różne parametry tego samego (pseudo)kryterium oceny znajdują się w osobnych wierszach.** 
-  * Parametry identyfikowane są poprzez //​id_skali//,​ //​skalowanie//​ oraz kod //​(pseudo)kryterium oceny//. Ponieważ wartości te nie pozwalają na intuicyjne wyszukiwanie,​ praktycznie zawsze dane z tej grupy danych łączone będą z (patrz przykład):+ 
 +  * Parametry identyfikowane są poprzez //​id_skali//,​ //​skalowanie//​ oraz kod //​(pseudo)kryterium oceny//. Ponieważ wartości te nie pozwalają na intuicyjne wyszukiwanie, ​**praktycznie zawsze dane z tej grupy danych łączone będą z** (patrz przykład):
     * grupą danych [[r_gr_skale|skale]]     * grupą danych [[r_gr_skale|skale]]
     * i/lub grupą danych [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]]     * i/lub grupą danych [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]]
     * i/lub grupą danych [[r_gr_testy|testy]]     * i/lub grupą danych [[r_gr_testy|testy]]
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=parametry|tutaj]].
  
 ===== Funkcje ===== ===== Funkcje =====
Linia 21: Linia 22:
  
 Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla [[czyewd|danych EWD]]. Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla [[czyewd|danych EWD]].
 +
 +Aby odfiltrować interesujące parametry odwołujemy się do grup danych [[r_gr_skale|skale]],​ [[r_gr_testy|testy]],​ jak również [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]].
  
 <code rsplus> <code rsplus>
Linia 29: Linia 32:
 skale = pobierz_skale(src,​ czyKtt = TRUE, PvEap = FALSE) %>% skale = pobierz_skale(src,​ czyKtt = TRUE, PvEap = FALSE) %>%
   filter(rodzaj_skali == '​ktt',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ rok == 2009) %>%   filter(rodzaj_skali == '​ktt',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ rok == 2009) %>%
-  select(id_skali,​ skalowanie, id_testu) %>% +  select(id_skali,​ skalowanie, id_testu)
-  distinct()+
 # aby odfiltrować testy z danymi EWD musimy sięgnąć do grupy danych "​testy"​ # aby odfiltrować testy z danymi EWD musimy sięgnąć do grupy danych "​testy"​
 testyEwd = pobierz_testy(src) %>% testyEwd = pobierz_testy(src) %>%
Linia 53: Linia 55:
 # obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza # obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza
 parametry$roznica = abs(parametry[,​ 2] - parametry[, 3]) parametry$roznica = abs(parametry[,​ 2] - parametry[, 3])
 +
 +# dociągamy i złączamy intuicyjne opisy kryteriów oceny z grupy danych kryteria_oceny
 +kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src,​ testy = FALSE, skale = FALSE) %>%
 +  select(kryterium,​ numer_pytania,​ numer_kryterium) %>%
 +  distinct() %>%
 +  collect()
 +parametry = kryteria %>%
 +  inner_join(parametry)
 +
 # wyświetlamy sortując od największej różnicy # wyświetlamy sortując od największej różnicy
 parametry %>% arrange(desc(roznica)) parametry %>% arrange(desc(roznica))
 </​code>​ </​code>​
r_gr_parametry.1442522686.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/17 22:44 przez zozlak