Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_parametry

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_parametry [2015/01/30 19:14]
zozlak
r_gr_parametry [2015/09/25 21:50]
zozlak [Wstęp]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Zawiera oszacowania parametrów ​KTT oraz modeli IRT+  * Zawiera oszacowania parametrów ​psychometrycznych zadań \\ (dokładniej rzecz ujmując [[kryteriumoceny|kryteriów oceny]] ​oraz [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]])
-    * Każde oszacowanie ​pochodzi z jakiegoś [[skalowanie|skalowania]] - patrz grupa danych [[r_gr_skale|skale]].+    * Każdy parametr ​pochodzi z jakiegoś [[skalowanie|skalowania]] - patrz grupa danych [[r_gr_skale|skale]]. 
 +    * Parametry zwracane są w postaci //​długiej//​ tzn. **różne parametry tego samego (pseudo)kryterium oceny znajdują się w osobnych wierszach.**
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie ​danych ​znajdziesz ​[[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Parametry identyfikowane są poprzez //​id_skali//,​ //​skalowanie//​ oraz kod //​(pseudo)kryterium oceny//. Ponieważ wartości te nie pozwalają na intuicyjne wyszukiwanie,​ **praktycznie zawsze dane z tej grupy danych łączone będą z** (patrz przykład):​ 
 +    * grupą ​danych [[r_gr_skale|skale]] 
 +    * i/lub grupą danych [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]] 
 +    * i/lub grupą danych [[r_gr_testy|testy]]
  
-  * Aby pobrać grupę danych ​szkoły wywołujemy funkcję \\ \\ //​**pobierz_parametry**(src)//​, gdzie \\ \\ +  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie ​danych ​znajdziesz [[r_zmienne?​zm=parametry|tutaj]]. 
 + 
 +===== Funkcje ===== 
 + 
 +  * //​**pobierz_parametry**(src)//​ \\ Pobiera parametry psychometryczne ​\\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
  
-==== Przykład ====+===== Przykładowe zastosowania =====
  
 Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla [[czyewd|danych EWD]]. Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla [[czyewd|danych EWD]].
 +
 +Aby odfiltrować interesujące parametry odwołujemy się do grup danych [[r_gr_skale|skale]],​ [[r_gr_testy|testy]],​ jak również [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]].
  
 <code rsplus> <code rsplus>
Linia 20: Linia 30:
  
 # pobieramy skale KTT dla sprawdzianu z 2009 roku # pobieramy skale KTT dla sprawdzianu z 2009 roku
-skale = pobierz_skale(src,​ czyKtt = TRUE) %>%+skale = pobierz_skale(src,​ czyKtt = TRUE, PvEap = FALSE) %>%
   filter(rodzaj_skali == '​ktt',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ rok == 2009) %>%   filter(rodzaj_skali == '​ktt',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ rok == 2009) %>%
   select(id_skali,​ skalowanie, id_testu)   select(id_skali,​ skalowanie, id_testu)
Linia 45: Linia 55:
 # obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza # obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza
 parametry$roznica = abs(parametry[,​ 2] - parametry[, 3]) parametry$roznica = abs(parametry[,​ 2] - parametry[, 3])
 +
 +# dociągamy i złączamy intuicyjne opisy kryteriów oceny z grupy danych kryteria_oceny
 +kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src,​ testy = FALSE, skale = FALSE) %>%
 +  select(kryterium,​ numer_pytania,​ numer_kryterium) %>%
 +  distinct() %>%
 +  collect()
 +parametry = kryteria %>%
 +  inner_join(parametry)
 +
 # wyświetlamy sortując od największej różnicy # wyświetlamy sortując od największej różnicy
 parametry %>% arrange(desc(roznica)) parametry %>% arrange(desc(roznica))
 </​code>​ </​code>​
r_gr_parametry.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:50 przez zozlak