Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_parametry

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_parametry [2015/01/30 13:35]
zozlak [Wstęp]
r_gr_parametry [2015/09/25 21:50]
zozlak [Wstęp]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie ​danych ​znajdziesz ​[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Zawiera oszacowania parametrów psychometrycznych zadań \\ (dokładniej rzecz ujmując [[kryteriumoceny|kryteriów oceny]] oraz [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]]). 
 +    * Każdy parametr pochodzi z jakiegoś [[skalowanie|skalowania]] - patrz grupa danych [[r_gr_skale|skale]]. 
 +    * Parametry zwracane są w postaci //​długiej//​ tzn. **różne parametry tego samego (pseudo)kryterium oceny znajdują się w osobnych wierszach.**
  
-==== Przykład ====+  * Parametry identyfikowane są poprzez //​id_skali//,​ //​skalowanie//​ oraz kod //​(pseudo)kryterium oceny//. Ponieważ wartości te nie pozwalają na intuicyjne wyszukiwanie,​ **praktycznie zawsze dane z tej grupy danych łączone będą z** (patrz przykład): 
 +    * grupą danych [[r_gr_skale|skale]] 
 +    * i/lub grupą danych [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]] 
 +    * i/lub grupą danych [[r_gr_testy|testy]]
  
 +  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=parametry|tutaj]].
  
 +===== Funkcje =====
 +
 +  * //​**pobierz_parametry**(src)//​ \\ Pobiera parametry psychometryczne \\ Parametry:
 +    * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
 +
 +===== Przykładowe zastosowania =====
 +
 +Porównujemy trudności KTT wersji A i B arkusza sprawdzianu z 2009 roku obliczone dla [[czyewd|danych EWD]].
 +
 +Aby odfiltrować interesujące parametry odwołujemy się do grup danych [[r_gr_skale|skale]],​ [[r_gr_testy|testy]],​ jak również [[r_gr_kryteriaoceny|kryteria oceny]].
 +
 +<code rsplus>
 +library(ZPD)
 +src = polacz()
 +
 +# pobieramy skale KTT dla sprawdzianu z 2009 roku
 +skale = pobierz_skale(src,​ czyKtt = TRUE, PvEap = FALSE) %>%
 +  filter(rodzaj_skali == '​ktt',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ rok == 2009) %>%
 +  select(id_skali,​ skalowanie, id_testu)
 +# aby odfiltrować testy z danymi EWD musimy sięgnąć do grupy danych "​testy"​
 +testyEwd = pobierz_testy(src) %>%
 +  filter(dane_ewd == TRUE) %>%
 +  select(id_testu,​ arkusz)
 +# złączamy jedno z drugim - mamy już potrzebne dane - id_skali, skalowanie i arkusz
 +skale = skale %>%
 +  inner_join(testyEwd)
 +
 +# pobieramy parametry
 +parametry = pobierz_parametry(src) %>%
 +  # ograniczamy tylko do interesujących nas skalowań (jednocześnie dołączamy zmienną "​arkusz"​)
 +  inner_join(skale) %>%
 +  # zostawiamy jedynie parametr określający trudność
 +  filter(parametr == '​mean'​) %>%
 +  # wybieramy jedyne interesujące nas zmienne
 +  select(arkusz,​ kryterium, wartosc) %>%
 +  # pobieramy na komputer
 +  collect() %>%
 +  # przekształcamy do postaci szerokiej z wersjami arkusza w kolumnach
 +  reshape2::​dcast(kryterium ~ arkusz)
 +# obliczamy różnicę trudności między wersjami arkusza
 +parametry$roznica = abs(parametry[,​ 2] - parametry[, 3])
 +
 +# dociągamy i złączamy intuicyjne opisy kryteriów oceny z grupy danych kryteria_oceny
 +kryteria = pobierz_kryteria_oceny(src,​ testy = FALSE, skale = FALSE) %>%
 +  select(kryterium,​ numer_pytania,​ numer_kryterium) %>%
 +  distinct() %>%
 +  collect()
 +parametry = kryteria %>%
 +  inner_join(parametry)
 +
 +# wyświetlamy sortując od największej różnicy
 +parametry %>% arrange(desc(roznica))
 +</​code>​
r_gr_parametry.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:50 przez zozlak