Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_normy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_normy [2015/09/12 00:24]
zozlak
r_gr_normy [2015/09/25 21:42] (aktualna)
zozlak [Wstęp]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Przechowuje informacje o normach. \\ Są to "​tablice przeliczeniowe"​ służące do przekształcania sumy punktów z danego [[test|testu]] na wartość odpowiednio wyskalowaną. Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych [[r_gr_oszacowania|oszacowania]]. +  * Przechowuje informacje o normach. \\ Są to "​tablice przeliczeniowe"​ służące do przekształcania sumy punktów z danego [[test|testu]] na wartość odpowiednio wyskalowaną. 
-  * Normy są wynikami [[skalowanie|skalowania]] (podobnie jak [[r_gr_oszacowania|oszacowania umiejętności uczniów]] i [[r_gr_parametry|parametry zadań]]), stąd znaleźć interesującą nas normę, trzeba ​będzie ​przeszukać grupę danych [[r_gr_skale|skale]].+    * Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych [[r_gr_oszacowania|oszacowania]]. 
 +  * Normy są wynikami [[skalowanie|skalowania]] (podobnie jak [[r_gr_oszacowania|oszacowania umiejętności uczniów]] i [[r_gr_parametry|parametry zadań]]), stąd aby znaleźć interesującą nas normę, trzeba ​zwykle najpierw ​przeszukać grupę danych [[r_gr_skale|skale]].
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=normy|tutaj]].
  
 ===== Funkcje ===== ===== Funkcje =====
Linia 28: Linia 29:
   filter(rodzaj_skali == '​zrównywanie',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ posiada_normy == TRUE) %>%   filter(rodzaj_skali == '​zrównywanie',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ posiada_normy == TRUE) %>%
   # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje   # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje
-  select(id_skali,​ id_testu, skalowanie, opis_skalowania) %>% +  select(id_skali,​ id_testu, skalowanie, opis_skalowania)
-  # usuwamy duplikaty +
-  distinct()+
  
 # pobieramy normy # pobieramy normy
Linia 39: Linia 38:
 # dołączamy informacje kontekstowe o teście # dołączamy informacje kontekstowe o teście
 testy = pobierz_testy(src) %>% testy = pobierz_testy(src) %>%
-  select(id_testu,​ arkusz, rok) %>% +  select(id_testu,​ arkusz, rok)
-  distinct()+
 normy = normy %>% left_join(testy) normy = normy %>% left_join(testy)
  
Linia 51: Linia 49:
 Aby zastosować pobrane wyżej normy do posiadanego zbioru danych wystarczy: Aby zastosować pobrane wyżej normy do posiadanego zbioru danych wystarczy:
  
 +  * upewnić się, że na zbiorze danych zastosowano [[skala|skalę]],​ do której przypisana jest dana norma
 +    * jeśli nie, zastosować skalę funkcją //​zastosuj_skale(dane,​ src, idSkali)//
   * obliczyć sumy punktów w zbiorze;   * obliczyć sumy punktów w zbiorze;
-  * upewnić się, że: +  * zastosować funkcję //normalizuj()// (patrz opis funkcji pomocniczych ​grupie danych [[r_gr_wyniki|wyniki]]podając odpowiednie ​//idSkali, skalowanie// oraz //grupę//
-    * kolumna z sumą punktów ma nazwę //wartosc_zr//;​ +
-    * zbiór zawiera zmienną //id_testu// (aby dopasować wartości ​właściwe dla danego testu)+
-  * złączyć komendą //left_join()// z pobraną wyżej tablicą ​//normy// - przeskalowana wartość znajduje się teraz w kolumnie //wartosc//.+
  
 Np.: Np.:
 <code rsplus> <code rsplus>
 +src = polacz()
 spr02 = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2002, FALSE) %>% collect() spr02 = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2002, FALSE) %>% collect()
 spr02 = spr02 %>% spr02 = spr02 %>%
-  ​zsumuj_punkty() %>% +  ​# w pobranych normach sprawdzianowi w 2002 roku odpowiada skala 778 
-  ​rename(wartosc_zr = wynik+  zastosuj_skale(src, 778) %>% 
-spr02 = spr02 %>% +  ​zsumuj_punkty() 
-  ​inner_join(normy)+ 
 +# przypomnijmy sobie idSkali, skalowanie i grupę - te dane trzeba będzie przekazać do funkcji normalizuj() 
 +head(normy) 
 +# stosujemy funkcję normalizuj() 
 +spr02n ​= spr02 %>%  
 +  ​normalizuj(src, idSkali = 778, skalowanie = 2, grupa = ''​)
 </​code>​ </​code>​
r_gr_normy.1442010247.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/12 00:24 przez zozlak