Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_normy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_normy [2015/09/12 00:16]
zozlak utworzono
r_gr_normy [2015/09/25 21:42] (aktualna)
zozlak [Wstęp]
Linia 3: Linia 3:
 ===== Wstęp ===== ===== Wstęp =====
  
-  * Przechowuje informacje o normach. \\ Są to "​tablice przeliczeniowe"​ służące do przekształcania sumy punktów z danego [[test|testu]] na wartość odpowiednio wyskalowaną. Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych [[r_gr_oszacowania|oszacowania]]. +  * Przechowuje informacje o normach. \\ Są to "​tablice przeliczeniowe"​ służące do przekształcania sumy punktów z danego [[test|testu]] na wartość odpowiednio wyskalowaną. 
-  * Normy są wynikami [[skalowanie|skalowania]] (podobnie jak [[r_gr_oszacowania|oszacowania umiejętności uczniów]] i [[r_gr_parametry|parametry zadań]]), stąd znaleźć interesującą nas normę, trzeba ​będzie ​przeszukać grupę danych [[r_gr_skale|skale]].+    * Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych [[r_gr_oszacowania|oszacowania]]. 
 +  * Normy są wynikami [[skalowanie|skalowania]] (podobnie jak [[r_gr_oszacowania|oszacowania umiejętności uczniów]] i [[r_gr_parametry|parametry zadań]]), stąd aby znaleźć interesującą nas normę, trzeba ​zwykle najpierw ​przeszukać grupę danych [[r_gr_skale|skale]].
  
-  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_gr#​podsumowanie_informacji_o_grupach_danych|tutaj]].+  * Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz [[r_zmienne?​zm=normy|tutaj]].
  
 ===== Funkcje ===== ===== Funkcje =====
Linia 28: Linia 29:
   filter(rodzaj_skali == '​zrównywanie',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ posiada_normy == TRUE) %>%   filter(rodzaj_skali == '​zrównywanie',​ rodzaj_egzaminu == '​sprawdzian',​ posiada_normy == TRUE) %>%
   # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje   # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje
-  select(id_skali,​ id_testu, skalowanie, opis_skalowania) %>% +  select(id_skali,​ id_testu, skalowanie, opis_skalowania)
-  # usuwamy duplikaty +
-  distinct()+
  
 # pobieramy normy # pobieramy normy
Linia 39: Linia 38:
 # dołączamy informacje kontekstowe o teście # dołączamy informacje kontekstowe o teście
 testy = pobierz_testy(src) %>% testy = pobierz_testy(src) %>%
-  select(id_testu,​ arkusz, rok) %>% +  select(id_testu,​ arkusz, rok)
-  distinct()+
 normy = normy %>% left_join(testy) normy = normy %>% left_join(testy)
  
Linia 49: Linia 47:
 </​code>​ </​code>​
  
 +Aby zastosować pobrane wyżej normy do posiadanego zbioru danych wystarczy:
 +
 +  * upewnić się, że na zbiorze danych zastosowano [[skala|skalę]],​ do której przypisana jest dana norma
 +    * jeśli nie, zastosować skalę funkcją //​zastosuj_skale(dane,​ src, idSkali)//
 +  * obliczyć sumy punktów w zbiorze;
 +  * zastosować funkcję //​normalizuj()//​ (patrz opis funkcji pomocniczych w grupie danych [[r_gr_wyniki|wyniki]]) podając odpowiednie //idSkali, skalowanie//​ oraz //grupę//
 +
 +Np.:
 +<code rsplus>
 +src = polacz()
 +spr02 = pobierz_wyniki_egzaminu(src,​ '​sprawdzian',​ '',​ 2002, FALSE) %>% collect()
 +spr02 = spr02 %>%
 +  # w pobranych normach sprawdzianowi w 2002 roku odpowiada skala 778
 +  zastosuj_skale(src,​ 778) %>%
 +  zsumuj_punkty()
 +
 +# przypomnijmy sobie idSkali, skalowanie i grupę - te dane trzeba będzie przekazać do funkcji normalizuj()
 +head(normy)
 +# stosujemy funkcję normalizuj()
 +spr02n = spr02 %>​% ​
 +  normalizuj(src,​ idSkali = 778, skalowanie = 2, grupa = ''​)
 +</​code>​
r_gr_normy.1442009793.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/12 00:16 przez zozlak