Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_normy

To jest stara wersja strony!


Grupa danych normy

Wstęp

 • Przechowuje informacje o normach.
  Są to „tablice przeliczeniowe” służące do przekształcania sumy punktów z danego testu na wartość odpowiednio wyskalowaną. Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych oszacowania.
 • Normy są wynikami skalowania (podobnie jak oszacowania umiejętności uczniów i parametry zadań), stąd znaleźć interesującą nas normę, trzeba będzie przeszukać grupę danych skale.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_normy(src),
  Pobiera normy
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykładowe zastosowania

Pobranie norm zrównujących sprawdzian

Jedną z norm wytworzonych w ramach badań zrównujących jest norma umożliwiająca przeliczenie wyniku sprawdzianu z lat 2002-2013 na odpowiadający mu zrównany wynik w roku 2012. Poniżej spróbujemy pobrać tabelę przeliczeniową dla tej formy.

library(ZPD)
src = polacz()
 
# przeszukujemy grupę danych skale
skalowania = pobierz_skale(src) %>%
 # szukamy skalowania zrównującego dla sprawdzianu, które zawiera normy
 filter(rodzaj_skali == 'zrównywanie', rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian', posiada_normy == TRUE) %>%
 # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje
 select(id_skali, id_testu, skalowanie, opis_skalowania) %>%
 # usuwamy duplikaty
 distinct()
 
# pobieramy normy
normy = pobierz_normy(src) %>%
 # pozostawiając tylko te, które pochodzą z wyszukanych przed chwilą skalowań
 inner_join(skalowania)
 
# dołączamy informacje kontekstowe o teście
testy = pobierz_testy(src) %>%
 select(id_testu, arkusz, rok) %>%
 distinct()
normy = normy %>% left_join(testy)
 
# wyświetlamy posortowane tablice przeliczeniowe
normy %>% 
 arrange(rok, arkusz, wartosc_zr) %>%
 as.data.frame()
r_gr_normy.1442009793.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/09/12 00:16 przez zozlak