Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_normy

Grupa danych normy

Wstęp

 • Przechowuje informacje o normach.
  Są to „tablice przeliczeniowe” służące do przekształcania sumy punktów z danego testu na wartość odpowiednio wyskalowaną.
  • Najczęstszym zastosowaniem norm jest uzyskanie wyników porównywalnych między latami bez konieczności samodzielnego ich skalowania lub korzystania z grupy danych oszacowania.
 • Normy są wynikami skalowania (podobnie jak oszacowania umiejętności uczniów i parametry zadań), stąd aby znaleźć interesującą nas normę, trzeba zwykle najpierw przeszukać grupę danych skale.
 • Listę zmiennych zawartych w tej grupie danych znajdziesz tutaj.

Funkcje

 • pobierz_normy(src),
  Pobiera normy
  Parametry:
  • src - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()

Przykładowe zastosowania

Pobranie norm zrównujących sprawdzian

Jedną z norm wytworzonych w ramach badań zrównujących jest norma umożliwiająca przeliczenie wyniku sprawdzianu z lat 2002-2013 na odpowiadający mu zrównany wynik w roku 2012. Poniżej spróbujemy pobrać tabelę przeliczeniową dla tej formy.

library(ZPD)
src = polacz()
 
# przeszukujemy grupę danych skale
skalowania = pobierz_skale(src) %>%
 # szukamy skalowania zrównującego dla sprawdzianu, które zawiera normy
 filter(rodzaj_skali == 'zrównywanie', rodzaj_egzaminu == 'sprawdzian', posiada_normy == TRUE) %>%
 # odfiltrowujemy jedynie istotne informacje
 select(id_skali, id_testu, skalowanie, opis_skalowania)
 
# pobieramy normy
normy = pobierz_normy(src) %>%
 # pozostawiając tylko te, które pochodzą z wyszukanych przed chwilą skalowań
 inner_join(skalowania)
 
# dołączamy informacje kontekstowe o teście
testy = pobierz_testy(src) %>%
 select(id_testu, arkusz, rok)
normy = normy %>% left_join(testy)
 
# wyświetlamy posortowane tablice przeliczeniowe
normy %>% 
 arrange(rok, arkusz, wartosc_zr) %>%
 as.data.frame()

Aby zastosować pobrane wyżej normy do posiadanego zbioru danych wystarczy:

 • upewnić się, że na zbiorze danych zastosowano skalę, do której przypisana jest dana norma
  • jeśli nie, zastosować skalę funkcją zastosuj_skale(dane, src, idSkali)
 • obliczyć sumy punktów w zbiorze;
 • zastosować funkcję normalizuj() (patrz opis funkcji pomocniczych w grupie danych wyniki) podając odpowiednie idSkali, skalowanie oraz grupę

Np.:

src = polacz()
spr02 = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'sprawdzian', '', 2002, FALSE) %>% collect()
spr02 = spr02 %>%
 # w pobranych normach sprawdzianowi w 2002 roku odpowiada skala 778
 zastosuj_skale(src, 778) %>%
 zsumuj_punkty()
 
# przypomnijmy sobie idSkali, skalowanie i grupę - te dane trzeba będzie przekazać do funkcji normalizuj()
head(normy)
# stosujemy funkcję normalizuj()
spr02n = spr02 %>% 
 normalizuj(src, idSkali = 778, skalowanie = 2, grupa = '')
r_gr_normy.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/25 21:42 przez zozlak