Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 07:16]
zozlak [Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście]
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 09:34] (aktualna)
zozlak [Funkcje]
Linia 31: Linia 31:
   * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE, kryteria = TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ **Uwaga** parametry //testy// i //skale// zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)! \\ Parametry:   * //​**pobierz_kryteria_oceny**(src,​ testy = TRUE, skale = TRUE, kryteria = TRUE)//, \\ Pobiera informacje o pytaniach, kryteriach oceny, ich przypisaniu do testów oraz skal \\ **Uwaga** parametry //testy// i //skale// zmieniają jednostkę obserwacji zwracanych danych (czytaj więcej we wstępie)! \\ Parametry:
     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()     * //src// - zmienna zawierająca połączenie z bazą danych zwrócone przez funkcję polacz()
-    * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]] +    * //testy// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów]] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[test|testach]] 
-    * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]+    * //skale// - czy pobierać informacje o występowaniu [[kryteriumoceny|kryteriów]] i [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów]] oceny w [[skala|skalach]]
     * //​kryteria//​ - czy dla [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]] pobierać informacje o [[kryteriumoceny|kryteriach oceny]], z których się składają     * //​kryteria//​ - czy dla [[pseudokryteriumoceny|pseudokryteriów oceny]] pobierać informacje o [[kryteriumoceny|kryteriach oceny]], z których się składają
  
Linia 56: Linia 56:
   # pozostawiamy jedynie "​normalne"​ pytania ​   # pozostawiamy jedynie "​normalne"​ pytania ​
   # (patrz opis zmiennej typ_pytania na http://​zpd.ibe.edu.pl/​doku.php?​id=r_zmienne)   # (patrz opis zmiennej typ_pytania na http://​zpd.ibe.edu.pl/​doku.php?​id=r_zmienne)
-  filter(!typ_pytania %in% c('​pseudopytanie'​)) %>%+  filter(!typ_pytania %in% c('​pseudopytanie', '​pseudokryterium')) %>%
   # grupujemy po //​id_testu//​   # grupujemy po //​id_testu//​
   group_by(id_testu) %>%   group_by(id_testu) %>%
r_gr_kryteriaoceny.1510294609.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/11/10 07:16 przez zozlak