Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_gr_kryteriaoceny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja Both sides next revision
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 07:03]
zozlak [Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście]
r_gr_kryteriaoceny [2017/11/10 07:16]
zozlak [Pobranie informacji o maksymalnej liczbie punktów w teście]
Linia 70: Linia 70:
 === Uwagi === === Uwagi ===
  
-  * W egzaminie maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie) występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. +  * W egzaminie ​**maturalnym z języka polskiego do roku 2014 (włącznie)** występuje kryterium oceny //walory//, które **nie liczy się do maksymalnej liczby punktów**, które można było uzyskać w teście. Działa to w ten sposób, że jeśli razem z punktami za kryterium //walory// uczeń uzyskał mniej niż 70 punktów (maksymalna liczba punktów bez uwzględnienia //​walorów//​),​ to zalicza mu się ta suma, jeśli zaś więcej, to jego wynik jest "​przycinany"​ do 70 punktów. \\ Z uwagi na brak jakiegokolwiek statystycznego sensu takiego postępowania oraz jednostkowe występowanie powyższa zasada **nie jest** w żaden sposób **uwzględniana** w strukturze bazy danych. 
-  * W wypadku, gdy egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów.+  * W wypadku, gdy **egzamin zawiera pytania z możliwością wyboru tematu** (np. matura z j. polskiego, matura rozszerzona z WOS lub z historii), wtedy w powyższym kodzie każdy z tematów policzony zostanie oddzielnie, zawyżając tym samym łączną liczbę punktów
 +  * W wypadku **matury z j. polskiego w //nowej formule// od 2015 roku** choć w schemacie oceniania kryteria //a// oraz //b// omawiane są osobno, to na kartach punktacji odnotowywana jest jedynie ich łączna punktacja. Powoduje to, że w bazie danych istnieją zarówno kryteria oceny //a// oraz //b// (dla odnotowania faktycznej struktury arkusza), jak i kryterium //ab// (w którym umieszczana jest suma punktów w taki sposób, w jaki gromadzą je OKE). W powyższym przykładzie zliczane są one niezależnie od siebie powodując, że łączna liczba punktów za kryteria //a// oraz //b// ulega podwojeniu. Ten wyjątek wchodzi w interakcję z opisanym w punkcie poprzednim.
  
 ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ==== ==== Pobranie wszystkich testów, w których wystąpiło dane pytanie ====
r_gr_kryteriaoceny.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/10 09:34 przez zozlak