Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr_wiersze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_dplyr_wiersze [2015/01/27 09:06]
zozlak
r_dplyr_wiersze [2015/03/10 11:59] (aktualna)
zozlak [filter]
Linia 11: Linia 11:
       * funkcje matematyczne:​ abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, ceiling, cos, cosh, cot, coth, exp, floor, log, log10, round, sign, sin, sinh, sqrt, tan, tanh       * funkcje matematyczne:​ abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, ceiling, cos, cosh, cot, coth, exp, floor, log, log10, round, sign, sin, sinh, sqrt, tan, tanh
       * operatory porównań: <, <=, !=, >=, >, ==, %in%       * operatory porównań: <, <=, !=, >=, >, ==, %in%
-      * operatory logiczne: boolean operations: &, &&, |, ||, !, xor+      * operatory logiczne: &, &&, |, ||, !, xor 
 +  * **Jeśli warunek zawiera alternatywę (operator |), to należy wziąć go w nawias**, aby uniknąć problemów z priorytetem operatorów,​ np.  
 +    * //​filter(tablica,​ a, b | c)// odfiltruje //(a i b) lub c//,  
 +    * dopiero //​filter(tablica,​ a, (b | c))// odfiltruje //a i (b lub c)//
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
r_dplyr_wiersze.1422345998.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/27 09:06 przez zozlak