Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr_wiersze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_dplyr_wiersze [2015/01/19 20:55]
zozlak
r_dplyr_wiersze [2015/03/10 11:59] (aktualna)
zozlak [filter]
Linia 11: Linia 11:
       * funkcje matematyczne:​ abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, ceiling, cos, cosh, cot, coth, exp, floor, log, log10, round, sign, sin, sinh, sqrt, tan, tanh       * funkcje matematyczne:​ abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, ceiling, cos, cosh, cot, coth, exp, floor, log, log10, round, sign, sin, sinh, sqrt, tan, tanh
       * operatory porównań: <, <=, !=, >=, >, ==, %in%       * operatory porównań: <, <=, !=, >=, >, ==, %in%
-      * operatory logiczne: boolean operations: &, &&, |, ||, !, xor+      * operatory logiczne: &, &&, |, ||, !, xor 
 +  * **Jeśli warunek zawiera alternatywę (operator |), to należy wziąć go w nawias**, aby uniknąć problemów z priorytetem operatorów,​ np.  
 +    * //​filter(tablica,​ a, b | c)// odfiltruje //(a i b) lub c//,  
 +    * dopiero //​filter(tablica,​ a, (b | c))// odfiltruje //a i (b lub c)//
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 t1 = data.frame(id = 11:16, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c',​ '​d',​ '​e',​ '​f'​)) t1 = data.frame(id = 11:16, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c',​ '​d',​ '​e',​ '​f'​))
  
Linia 43: Linia 46:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 t1 = data.frame(id = 11:16, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c',​ '​d',​ '​e',​ '​f'​)) t1 = data.frame(id = 11:16, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c',​ '​d',​ '​e',​ '​f'​))
 slice(t1, c(2, 4, 6)) slice(t1, c(2, 4, 6))
Linia 62: Linia 65:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(x = c(1, 1, 1), y = c(1, 2, 1)) dane = data.frame(x = c(1, 1, 1), y = c(1, 2, 1))
 distinct(dane) distinct(dane)
Linia 84: Linia 87:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 t1 = data.frame(id = 1:3, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c'​)) t1 = data.frame(id = 1:3, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c'​))
 t2 = data.frame(id = 2:4, zmienna2 = c('​x',​ '​y',​ '​z'​)) t2 = data.frame(id = 2:4, zmienna2 = c('​x',​ '​y',​ '​z'​))
Linia 120: Linia 123:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 t1 = data.frame(id = 1:3, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c'​)) t1 = data.frame(id = 1:3, zmienna1 = c('​a',​ '​b',​ '​c'​))
 t2 = data.frame(id = 2:4, zmienna2 = c('​x',​ '​y',​ '​z'​)) t2 = data.frame(id = 2:4, zmienna2 = c('​x',​ '​y',​ '​z'​))
Linia 152: Linia 155:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(x = 1:10) dane = data.frame(x = 1:10)
  
Linia 175: Linia 178:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(x = 1:10) dane = data.frame(x = 1:10)
  
r_dplyr_wiersze.1421697338.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/19 20:55 przez zozlak