Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr_sortowanie

To jest stara wersja strony!


Czaswoniki dplyr - sortowanie

arrange

arrange(tablica, kolumna1, …)

  • Sortuje tablicę dplyr-a według wartości podanych kolumn.
  • Chcąc uzyskać sortowanie danej kolumny w porządku malejącym, należy użyć składni desc(kolumna).

Przykład

dane = data.frame(x = rep(2:1, 3), y = 1:6)

dane
# x y
# ---
# 2 1
# 1 2
# 2 3
# 1 4
# 2 5
# 1 6

arrange(dane, y, desc(x))
# wynikiem będzie:
#
# x y
# ---
# 1 6
# 1 4
# 1 2
# 2 5
# 2 3
# 2 1
r_dplyr_sortowanie.1421677452.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/19 15:24 przez zozlak