Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr_pobranie

Czasowniki dplyr-a - pobieranie danych z serwera

collect

collect(tablica)

Przykład

library(ZPD)
src = polacz()
dane = pobierz_wyniki_egzaminu(src, 'egzamin gimnazjalny', 'matematyka', 2012, TRUE) %>% collect()
save(dane, file = 'GM-M_2012.RData')
r_dplyr_pobranie.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/27 09:08 przez zozlak