Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr_kolumny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
r_dplyr_kolumny [2015/01/19 15:57]
zozlak [Podsumowanie]
r_dplyr_kolumny [2015/01/27 09:06] (aktualna)
zozlak
Linia 27: Linia 27:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​)) dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​))
  
Linia 70: Linia 70:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​)) dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​))
  
Linia 88: Linia 88:
   * Tworzy nowe kolumny w [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]].   * Tworzy nowe kolumny w [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]].
   * Jeśli na [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]] zostało określone grupowanie (np. czasownikiem [[r_dplyr_agreagety#​group_by|group_by]]),​ wtedy obliczanie wartości odbywać się będzie w ramach tego podziału.   * Jeśli na [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]] zostało określone grupowanie (np. czasownikiem [[r_dplyr_agreagety#​group_by|group_by]]),​ wtedy obliczanie wartości odbywać się będzie w ramach tego podziału.
 +  * Jeśli nazwa tworzonej kolumny będzie się pokrywać z już istniejącą kolumną, dotychczasowe wartości kolumny zostaną nadpisane nowymi.
  
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​)) dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​))
  
Linia 126: Linia 127:
  
 </​code>​ </​code>​
 +
 +===== mutate_each =====
 +
 +//​**mutate_each**(tabela,​ funs(funkcja)//​
 +
 +  * Nadpisuje wartości wszystkich kolumn w [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]] poprzez zastosowanie do nich wskazanej funkcji.
 +    * Jeśli do //funs// przekazanych zostanie wiele funkcji, powstanie tyle nowych kolumn (zmiennych),​ ile wynosi liczba przekazanych funkcji razy liczba kolumn w [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]] (patrz przykład).
 +  * Jeśli na [[r_dplyr_tablice|tablicy dplyr-a]] zostało określone grupowanie (np. czasownikiem [[r_dplyr_agreagety#​group_by|group_by]]),​ wtedy obliczanie wartości odbywać się będzie w ramach tego podziału.
 +
 +==== Przykład ====
 +
 +<code rsplus>
 +dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​),​ stringsAsFactors = F)
 +
 +mutate_each(dane,​ funs(min))
 +# wynikiem będzie:
 +#
 +# arabska litera rzymska
 +#       ​1 ​     a       I
 +#       ​1 ​     a       I
 +#       ​1 ​     a       I
 +
 +mutate_each(dane,​ funs(min, max))
 +# wynikiem będzie:
 +#
 +# arabska litera rzymska arabska_min litera_min rzymska_min arabska_max litera_max rzymska_max
 +#       ​1 ​     a       ​I ​          ​1 ​         a           ​I ​          ​3 ​         c         III
 +#       ​2 ​     b      II           ​1 ​         a           ​I ​          ​3 ​         c         III
 +#       ​3 ​     c     ​III ​          ​1 ​         a           ​I ​          ​3 ​         c         III
 +
 +</​code>​
 +
  
 ===== transmutate ===== ===== transmutate =====
Linia 137: Linia 170:
 ==== Przykład ==== ==== Przykład ====
  
-<​code>​+<​code ​rsplus>
 dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​)) dane = data.frame(arabska = 1:3, litera = c('​a',​ '​b',​ '​c'​),​ rzymska = c('​I',​ '​II',​ '​III'​))
  
r_dplyr_kolumny.1421679422.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/01/19 15:57 przez zozlak