Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


r_dplyr

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
r_dplyr [2015/01/19 21:13]
zozlak
r_dplyr [2015/01/30 10:56]
zozlak [Funkcje w podziale na grupy zastosowań]
Linia 17: Linia 17:
  
 Poniżej znajduje się (możliwie pełne) kompedium funkcji dostępnych w wersji 0.4 pakietu //dplyr//. Poniżej znajduje się (możliwie pełne) kompedium funkcji dostępnych w wersji 0.4 pakietu //dplyr//.
- 
-===== Funkcje w podziale na grupy zastosowań ===== 
- 
-  * [[r_dplyr_tablice|Tablice dplyr]] 
-  * [[r_dplyr_potoki|Potoki]] (operator %>%) 
-  * Czasowniki 
-    * [[r_dplyr_wiersze|wybór wierszy]]: //filter(), slice(), distinct(), sample_frac(),​ sample_n(), semi_join(),​ intersect(),​ anti_join(),​ setdiff()// 
-    * [[r_dplyr_kolumny|operacje na kolumnach (zmiennych)]]:​ //mutate(), mutate_each(),​ transmute(),​ select(), rename()// 
-    * [[r_dplyr_sortowanie|sortowanie]]:​ //​arrange()//​ 
-    * [[r_dplyr_agreagety|grupowanie i agregowanie]]:​ //​group_by(),​ ungroup(), summarize(),​ summarize_each()//​ 
-    * [[r_dplyr_zlaczanie|złączanie tablic]]: //​inner_join(),​ left_join(),​ right_join(),​ full_join(),​ union(), bind_rows(),​ bind_cols()//​ 
-    * [[r_dplyr_pobranie|pobranie danych z serwera]]: //​collect()//​ 
  
  
r_dplyr.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/30 10:58 przez zozlak