Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


poprawki_ewd

To jest stara wersja strony!


Dziennik drobniejszych korekt związanych z obliczaniem wskaźników EWD

Do rozwiązania

 • id_szkoly 20210 (gimnazjum):
  • Problem: Uczniowie zdający w 2016 r. zdawali sprawdzian w SP, która nie znajduje się w naszej bazie szkół (zapewne w praktyce jest to ta sama SP, która zasilała to gimnazjum w poprzednich latach, tylko zmienił jej się kod OKE, albo coś podobnego) i w efekcie w zbiorze danych kontekstowych mają jako id_szkoly -1, i pomin_szkole ustawione na TRUE, w związku z czym nie przyłączają im się wyniki sprawdzianu.
  • Do poprawy:
   1. Zmienić funkcję pobierz_dane_kontekstowe() z pakietu EWDdane, tak aby była mniej restrykcyjna i nie brała pod uwagę niezerowości id_szkoly przy dkonstruowaniu zmiennej populacja_we (wykonane 2017-01-19),
   2. pobrać na nowo dane kontekstowe dla sprawdzianu (wykonane 2017-01-19),
   3. przygotować dane i przeliczyć na nowo wskaźniki EWD gimn. 2016-2014.
 • id_szkoly 14325 (gimnazjum):
  • Problem: w 2016 r. szkoła zmieniła id CKE, czego nie odnotowaliśmy przy aktualizacji bazy szkół. W efekcie utworzona została nowa szkoła o id_szkoly 78452 i niemożliwe jest pokazanie (poprawnej) elipsy dla okresu 2016-2014.
  • Do poprawy:
   1. przepiąć dane adresowe i wyniki uczniów z 2016 r. szkoły o id_szkoly 78452 do szkoły o id_szkoly 14325 (wykonane 2016-11-17),
   2. pobrać na nowo dane kontekstowe dla gimnazum (wykonane 2017-01-19),
   3. przygotować dane i przeliczyć na nowo wskaźniki EWD gimn. 2016-2014,
   4. usunąć z bazy szkołę o id_szkoly 78452 (wykonane 2017-01-19).

Rozwiązane

 • id_szkoly 27687 (technikum):
  • Problem: W danych z 2016 r. wystąpiły „cyfrowe klasy”, w efekcie czego rocznik ten nie został uwzględniony w analizach.
  • Poprawiono 2017-01-20.,
 • id_szkoly 31240 (gimnazjum):
  • Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
  • Poprawiono 2016-11-16.
 • id_szkoly 28370 (technikum):
  • Problem: szkoła dla młodzieży oznaczona w bazie jako dla dorosłych.
  • Poprawiono 2016-11-13.
poprawki_ewd.1484939327.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/01/20 20:08 przez t.zoltak